Vlada RS donijela Odluku o određivanju iznosa najniže penzije od 1. januara 2020. godine

30.01.2020. | 15:48

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 56. sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o određivanju iznosa najniže penzije od 1. januara 2020. godine.

Pravni osnov za donošenje Odluke o određivanju iznosa najniže penzije sadržan je u članu 85. stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je propisano da Vlada Republike Srpske donosi akt o određivanju iznosa najniže penzije.

Na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, Upravni odbor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske je utvrdio da se penzije ostvarene do 31. decembra 2019. godine usklađuju od 1. januara 2020. godine tako da se povećavaju za 3,11%.

Iznosi najniže penzije od 1. januara 2020. godine, određeni su tako što su iznosi najniže penzije za decembar 2019. godine, povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija.

Osnovni razlog za donošenje ove odluke je činjenica da se navedeno usklađivanje penzija ne bi odnosilo na najveći broj korisnika najniže penzije, jer bi usklađena penzija i dalje bila niža od važećeg iznosa najniže penzije. Pored toga, cilj donošenja ove odluke je poboljšanje materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika penzije, odnosno korisnika kojima se isplaćuje najniža penzija.

Za realizaciju ove odluke, potrebna su dodatna sredstva u iznosu od oko 616.000 KM mjesečno, odnosno oko 7.392.000 KM do kraja 2020. godine.

Iznosi najniže penzije od 1. januara 2020. godine:

– do 15 godina penzijskog staža – 201,82 KM

– za 15 godina penzijskog staža i više a manje od 20 godina – 242,21 KM

– za 20 godina penzijskog staža i više a manje od 30 godina – 282,57 KM

– za 30 godina penzijskog staža i više a manje od 40 godina – 322,97 KM

– za 40 godina penzijskog staža i više – 403,71 KM