Vlada FBiH usvojila preporuke Kriznog štaba: O pohađanju nastave odlučuju kantoni

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji Kovid-19 u FBiH te predložene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene za narednih 14 dana.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva dužan je da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.
“Među naradbama je i ta da će nadležna ministarstva obrazovanja kantona, u saradnji s kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva i zavoda za javno zdravstvo kantona, zavisno o epidemiološkoj situaciji na području kantona, donijeti odluku o modelu i početku pohađanja nastave u novoj školskoj 2021/2022. godini za osnovno i srednje obrazovanje”, navedeno je, piše Avaz.

Ostavite komentar: