Vjernici slave Prepodobnog Serafima Sarovskog: Ovo su njegovi saveti kako da sačuvate unutrašnji mir

15.01.2024. | 09:02

SPC i vjernici slave Prepodobnog Serafima Sarovskog.

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vjernici danas obilježavaju dan koji je posvećen Prepodobnom Serafimu Sarovskom.

Bio je jedan od najvećih ruskih pravoslavnih podvižnika, prozorljivaca i čudotvoraca, a slavi se kao svetitelj. Ovaj dan se slavi i kao Pretprazništvo Bogojavljenja. Osim što je mnogima pomagao za života, Serafim Sarovski ostavio je dragocjene riječi koje žive skoro dva veka nakon njegove smrti. Ovo su njegovi savjeti o tome kako da sačuvate unutrašnji mir:

“Ništa na svijetu nije bolje od mira u Hristu – u njemu se poništava svaka borba vazdušnih i zemnih duhova: Jer ne ratujemo mi protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva, i vlasti, i gospodara tame ovoga svijeta, protiv duhova zlobe podnebjesnih.

Znak je razumne duše da čovjek pogružava um u sebe i ima delanje u srcu svome. Tada gablagodat Božija osjenjuje i čovjek prebiva u mirnom nastrojenju, a uz pomoć ovoga i u nastrojenju nadnebeskom: u mirnom, to znači sa dobrom savješću; u nadnebeskom – jer um sagleda u sebi blagodat Svetoga Duha, po riječi Božijoj: “U miru je mjesto Njegovo.”

Može li čovjek da se ne raduje, videći sunce tjelesnim očima? A koliko veća radost nastaje kada čovek unutarnjim, (duhovnim), očima ugleda Sunce Pravde, Hrista. Tada se uistinu raduje anđelskom radošću. O tome je Apostol rekao: “Naš je život na Nebesima”.

Kada neko živi u mirnom nastrojenju, on kao da kašičicom zahvata duhovne darove. Imajući mirno nastrojenje duha, i budući osenjivani blagodaću Božijom, Sveti Oci su dugo živjeli.

Kada čovjek dođe u stanje mira, on iz sebe i na druge može da izliva svjetlost prosvetljenja razuma. On pre svega treba da ponavlja riječi proročice: “Neka ne izlaze iz usta vaših riječi ohole.” I reči Gospodnje: “Licemeru, izvadi najpre brvno iz oka svojega i tada ćeš vidjeti da izvadiš trun iz oka brata svojega”, prenosi Modno.

Ovaj mir je kao neko bescijen-blago Gospod ostavio učenicima Svojim uoči smrti Svoje, govoreći: “Mir vam ostavljam, mir Svoj dajem vam”. O njemu takođe govori i Apostol: “I mir Božiji koji prevashodi svaki um, neka sačuva srca vaša i misli vaše u Isusu Hristu.”

Mi, dakle, treba da sve svoje misli, želje i dela usredsređujemo na to da zadobijemo mir Božiji i sa Crkvom svagda vapimo: “Gospode Bože naš! Daj nam mir!”

Oznake: Svetac