VIDEO – UKC RS jača saradnju sa Klinikom Mejo

Stručnjaci jedne od najprestižnijih američkih klinika nalaze se u posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

U svrhu razvoja edukacije, putem video linka specijalisti sa Klinike Mejo posjetili su pacijente i osoblje Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane UKC-a.

Uspješna saradnja UKC Republike Srpske i Klinike Mejo, koja traje više od deset godina, nastavlja se stvaranjem modernih uslova za razmjenu znanja. Razvoju plodne saradnje, ali i nehirurške intenzivne medicine u UKC-u doprinio je i doktor Ognjen Gajić.

Direktor Centra za istraživanje Klinike Mejo Ognjen Gajić istakao je da je najznačajnije ono što je investirano u znanje, iako je mnogo uloženo i u modernizaciju.

UKC učesnik je jednog od prvih međunarodnih projekata Klinike Mejo. Stručnjaci će tokom dva dana boravka dati stučno mišljenje o daljem liječenju najugroženijih.

– Radimo sa 55 bolnica širom svijeta. Volio bih da saradnja bude proširena i na ostale centre u Republici Srpskoj kako bi se uz pomoć tehnologije što kvalitetnije razvijala intenzivna medicina – naveo je Јue Dong, specijalista intenzivista i istraživač iz oblasti intenzivne medicine Klinike Mejo.

Prva elektronska vizita sa ljekarima Klinike Mejo održana je 2016. godine. Od tada se održavaju svake sedmice i značajna su edukacija domaćem kadru.

Načelnik Klinike za intenzivne medicine za nehirurške grane UKC Srpske Peđa Kovačević pojasnio je da su sa kolegama iz Klinike Mejo razmatrali slučajeve najtežih pacijenta koji su se u tom trenutku nalazili u UKC, te da su razmjenjivali ekspertska mišljenja.

Upravo edukacija i razmjena mišljenja sa svjetski priznatim stručnjacima jedan je od osnovnih ciljeva UKC, istakao je generalni direktor UKC Srpske Vlado Đajić.

– Da u naš redovni rad uključimo kriterijume i principe, kao i dijagnostike i terapije koje se primjenjuju u najsavremenijim državama – naveo je Đajić.

Projekat telemedicine i teleedukacije Klinike Mejo sa Klinikom intenzivne medicine za nehirurške grane, značajan je za kontinuiranu edukaciju domaćeg kadra i praćenje savremenih trendova u razvoju ove grane medicine.

 

Izvor:(RTRS) 

Ostavite komentar: