UNIBL: Raspisan konkurs za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima

30.09.2019. | 18:27

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) na 33. sjednici, održanoj 30. septembra 2019. godine, donio je Odluku o raspisivanju konkursa za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene međunarodne rezultate u naučno-istraživačkom radu za 2018. godinu.

 

Kako se navodi, Univerzitet u Banjoj Luci raspisuje konkurs za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene rezultate, istaknuti rad i dostignuća u naučno-istraživačkoj djelatnosti u 2018. godini, i to:

  • 1. za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su autori indeksiranog naučnog rada, i
  • 2. za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnog naučno-istraživačkog projekta.

Novčani fond za novčane nagrade nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene rezultate, istaknuti rad i dostignuća u naučno-istraživačkoj djelatnosti u 2018. godini iznosi do 70.000 KM.

Zainteresovani kandidati mogu predati svoju prijavu, zajedno sa traženim dokumentima, na adresu: Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka.

Prijem dokumentacije i bodovanje kandidata vršiće Komisija za dodjelu priznanja i nagrada Univerziteta.

Konkurs je otvoren 15 dana, a detaljnije informacije nalaze se na internetskoj stranici Univerziteta u Banjoj Luci.