Ukupne vrijednost preko 1,2 miliona maraka: U Nevesinju počela izgradnja zgrade za raseljena lica

U Nevesinju je počela izgradnja višeporodičnog stambenog objekta sa 12 stanova za interno raseljena lica, ukupne vrijednosti preko 1,2 miliona maraka.

Ugovor za izvođenje građevinskih radova je potpisan u junu ove godine, a izvođač radova je VISAК DOO iz Mostara. Rok za izvođenje radova je 350 kalendarskih dana.

Ovaj višeporodični stambeni objekat se gradi u okviru Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja – CEB2.

“Ovo je jedan od najznačajnijih projekata Sekretarijata, a glavni cilj je da se interno raseljenim licima omogući trajno zbrinjavanje tj. da se zatvore svi alternativni vidovi smještaja i da se ovoj kategoriji stanovništva obezbijede normalni uslovi za život. Ovdje se uglavnom radi o socijalno ugroženim kategorijama koje nisu uspjele da riješe svoje stambeno pitanje”, saopšteno je iz Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije.

Implementacija ovog projekta na području Republike Srpske je započeta 2015. godine, a finansira se iz kreditnih sredstava Razvojne banke Savjeta Evrope. Od ukupnih sredstava Srpskoj je pripalo preko 57 miliona maraka, od čega je kreditno zaduženje preko 35 miliona, a 21 milion su doprinosi lokalnih zajednica kroz zemljište, zgrade, plaćanje dozvola, saglasnosti i druge troškove vezane za izgradnju i infrastrukturu.

U Republici Srpskoj ovaj projekat se implementira na području 16 lokalnih zajednica kroz 20 potprojekata, gdje se 18 potprojekata odnosi na izgradnju stambenih jedinica (573 stana), a 2 potprojekta se odnose na sanaciju i dogradnju specijalizovanih institucija, odnosno, socijalno-gerijatrijskih ustanova (130 smještajnih kapaciteta), pojašnjavaju iz Skeretarijata.

Ukupan broj porodica koje će biti stambeno zbrinute na području Republike Srpske kroz Projekat CEB2 je 703. Do sada je završeno i useljeno ukupno 485 stambenih jedinica, i to: 355 stanova i 130 smještajnih kapaciteta u ustanovama. U toku je izgradnja 218 stambenih jedinica.

Ostavite komentar: