U zemljama zapadnog Balkana od danas niže cijene rominga u mobilnim mrežama

Rješenjem RATEL-a operatorima se od danas, na osnovu regionalnog sporazuma, određuje obaveza snižavanja cijena rominga u mrežama Zapadnog Balkana.

Najviše će biti umanjena cijena korišćenja interneta i to za oko 90 odsto.

Cijene rominga, rečeno je Tanjugu u RATEL-u, biće snižene za sve korisnike od sutra do 31. decembra (prva faza).

Cijene će biti ograničene na 0,19 evra po minuti poziva, 0,06 evra za SMS poruku te 0,2 evra po megabajtu internetskog prometa. Isti dogovor, poznat kao Digitalna agenda za Zapadni Balkan, uključuje i plan prema kojem će se na ovom području 2021. godine u potpunosti ukinuti troškovi rominga, na isti način kao što su sada ukinuti unutar EU – pa će građani u cijeloj regiji moći telefonirati i surfati na mobilnim telefonima kao da se nalaze u svojoj zemlji.

Naplata odlaznih poziva vršiće se po sekundi, s tim što operatori mogu da primijene inicijalni minimalni obračunski period koji ne može biti duži od 30 sekundi, prenosi B92.

Naknada za prenos podataka u romingu vršiće se po kilobajtu, uz izuzetak poruka (MMS) koje se mogu naplaćivati po jedinici.

U RATEL-u podsjećaju da je počev od 1. jula ove pa do 30. juna 2021. godine predviđeno postepeno snižavanje cijena rominga u nekoliko faza i to od 1. jula 2019. godine, zatim od 1. januara 2020. godine, pa od 1. jula 2020. godine, da bi od 1. jula 2021. došlo do potpunog ukidanja naknada za roming u regionu Zapadnog Balkana odnosno korisnici će plaćati usluge rominga pod istim uslovima koji se primjenjuju u domaćem saobraćaju.

Od 1. januara 2020. godine se mijenja način obračuna troškova rominga tako da će svi korisnici plaćati roming po principu koji podrazumijeva zbir domaće cijene (koju trenutno plaćaju u domaćem saobraćaju ) plus roming naknadu, prenosi B92.

To će dovesti do dodatnog snižavanja troškova rominga za većinu korisnika.

Od 1. jula 2020. uslijediće dodatno snižavanje roming cijena za dolazne pozive i prenos podataka za sve korisnike.

Regionalni sporazum o romingu potpisali su u aprilu, na drugom Digitalnom samitu ZB u Beogradu, predstavnici zapadnobalkanske šestorke (WB6-Srbija, Crna Gora, BiH, Makedonija, Albanija i Kosovo*).

Ostavite komentar: