U RS počinje testiranje prvačića

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je, s obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju i relaksiranije mjere prevencije i zaštite od korona virusa koje preporučuju nadležne institucije, procijenilo da su stvoreni uslovi za nastavak procedure upisa u škole djece dorasle za upis u prvi razred, odnosno uslovi za predstojeće testiranje djece.

Osnovne škole su obaviještene da mogu zakazivati termine testiranja djece dorasle za upis u prvi razred, kako bi, nakon završenih sistematskih pregleda djeca, cijela procedura upisa učenika u prvi razred bila završena u redovnim okvirima upisa.

Škole će prvo uspostaviti saradnju sa nadležnim zdravstvenim ustanovama koje vrše sistematske preglede djece, te na osnovu informacija o terminima sistematskih pregleda, zakazivati termine za testiranje djece u školama.

Škole će svakako biti i u obavezi da prilikom organizovanja testiranja strogo vode računa o svim preporukama i mjerama zaštite koje su izdale nadležne institucije, kao i da prilikom zakazivanja termina za testiranje vode računa o vremenskom razmaku između dva testiranja radi potrebnog dezinfikovanja radnog prostora te kako bi se izbjegla gužva i mogućnost kontakta sa drugim licima svela na minimum.

Roditelji će blagovremeno biti obaviješteni o terminima testiranja djece, kao i o svim potrebnim mjerama zaštite koje su dužni poštovati prilikom dovođenja djece na testiranje.

U okviru procedure upisa učenika u prvi razred, osnovne škole su do sada obavile evidentiranje djece dorasle za upis u prvi razred prema definisanim upisnim područjima, a prema ranijoj preporuci Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

 

Izvor:(Vlada RS)

 Ostavite komentar: