U planu tender za glavni projekat Memorijalnog centra Donja Gradina

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske planira da ove godine raspiše tender za izradu glavnog projekta memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina koji će biti realizovan u saradnji sa Vladom Srbije, rekla je Srni resorni ministar Natalija Trivić.

Trivićeva je podsjetila da su se vlade Srpske i Srbije na zajedničkoj sjednici krajem februara u Beogradu saglasile da realizuju projekat izgradnje memorijalnog centra tako da Vlada Srbije obezbijedi 75 odsto, a Vlada Srpske 25 odsto potrebnih sredstava.

Govoreći o projektima koji su realizovani u prvih stotinu dana rada novog saziva Vlade Srpske, Trivićeva je istakla značaj potpisivanja Povelje o srpskom kulturnom prostoru sa Ministarstvom za kulturu i informisanje Srbije, s ciljem očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta srpskog naroda.

– Povelja je izraz opredjeljenja vlada Srpske i Srbije da zajedno rade na očuvanju materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa, posebno srpskog jezika i ćiriličnog pisma, ali i razvoju savremenog stvaralaštva – rekla je Trivićeva.

Ona je navela da je na putu sistemskog rješavanja zaštite ćirilice, kao pitanja od nacionalnog značaja, Ministarstvo dobilo i podršku eminentnih stručnjaka i institucija kulture u okviru Foruma o ćirilici koji je resorno ministarstvo prvi put organizovalo u Banjaluci.

– Prepoznali smo ugroženost ćirilice u savremenom kontekstu i aktuelnom vremenu i u skladu sa svojom nadležnošću pokrenuli aktivnosti na zaštiti, njegovanju i očuvanju ćirilice kao kulturnog nasljeđa – rekla je Trivićeva.

Prema njenim riječima, Ministarstvo će u saradnji sa privrednim subjektima nastaviti rad na usaglašavanju upisne politike u srednje škole sa zahtjevima tržišta rada, kao i na uvođenju dualnog obrazovanja da bi učenici stekli potrebne kompetencije.

– Osim stvaranja boljih uslova rada u školama, za šta smo ove godine obezbijedili 1,8 miliona KM, radićemo na modernizaciji nastave i primjeni informacionih tehnologija u nastavnom procesu, kao i na programima usavršavanja nastavnika koji su ključni za kvalitet nastave – navela je Trivićeva.

Dodala je da je s ciljem boljeg povezivanja srednjeg obrazovanja sa tržištem rada osnovano tripartitno savjetodavno vijeće, u čiji sastav su uključeni predstavnici poslodavaca i Sindikata.

– Veliki značaj ima i novi Protokol o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u vaspitno-obrazovnom sistemu Republike Srpske, koji smo potpisali sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, radi unapređenja društvene brige za dijete i njegovu zaštitu – rekla je Trivićeva.

Ona je pojasnila da je Protokolom utvrđeno djelovanje institucija s ciljem prevencije, otkrivanja i suzbijanja nasilja, kao i pružanje potrebne pomoći u svim situacijama kada je dijete izloženo nekom obliku vršnjačkog nasilja.

– Ministarstvo je u proteklom periodu načinilo veoma važne iskorake u oblasti obrazovanja i kulture u Srpskoj, te su nakon 11 godina nastavnicima i zaposlenima sa visokom stručnom spremom u obrazovanju i kulturi povećane plate za osam odsto – rekla je Trivićeva.

Navela je da je doneseno osam pravilnika i dva uputstva kojima su, uz postojeće zakone, stvorene pravne pretpostavke za razvoj obrazovanja i kulture.

Trivićeva je dodala da je u planu i donošenje zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, te donošenje više pravilnika koji će preciznije urediti brojna pitanja u oblasti obrazovanja i kulture.

 

Izvor:(SRNA)

 

Ostavite komentar: