Trudnoća i beba nisu prepreka za razvod braka

Ustavni sud RS ocijenio je da član Porodičnog zakona, kojim je propisano da muž nema pravo na tužbu za razvod braka za vrijeme trudnoće žene i dok njihovo dijete ne navrši godinu dana, nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske.

Sudije Ustavnog suda smatraju da ovakva odredba dovodi do različitog tretmana bračnih supružnika u pogledu mogućnosti podnošenja tužbe za rastavu braka u navedenom periodu.

– Osporenim propisivanjem pravi se razlika među supružnicima bez objektivnog i razumnog opravdanja. Prilikom ove ocjene Ustavni sud nije zanemario činjenicu da su žena u toku trajanja trudnoće, te majka i dijete do njegove navršene prve godine, naročito osjetljive kategorije, te da i po Ustavu uživaju posebnu zaštitu – saopšteno je iz Ustavnog suda RS nakon jučerašnje sjednice.

Prema ocjeni Ustavnog suda, Porodični zakon sadrži brojne druge mehanizme koji obezbjeđuju zaštitu interesa majke i djeteta i koji putem imperativnih normi jasno definišu međusobna prava i obaveze, izdržavanja supružnika koji nema dovoljno sredstava za život, kao i njihove dužnosti i prava u pogledu brige i izdržavanja zajedničke djece.

– Osporenom odredbom došlo je do povrede ustavnih garancija o zabrani diskriminacije, kao i prava na pristup sudu kao segmentu prava na pravično suđenje iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – navedeno je u obrazloženju suda.

Advokat Bojan Mikanović smatra da je odluka Ustavnog suda RS potpuno opravdana jer u isti položaj stavlja i muškarce i žene.

– Žene su imale pravo da podnesu zahtjev za razvod braka i u periodu trudnoće ali i ako je zajedničko dijete mlađe od godinu tako da su muškarci zaista bili u neravnopravnom položaju. Ako je dozvoljeno ženi da podnese tužbu za razvod braka u pomenutom periodu zašto to isto ne bi mogao uraditi i muškarac – rekao je Mikanović, navodi Glas Srpske.

Dodao je da su proteklih godina dolazili muškarci koji su htjeli da se razvedu ali nisu bili upućeni u zakon.

– Kada bih im rekao da nemaju pravo različito su reagovali, ali uglavnom su to bile pomirljive reakcije. Većina njih nije ni dočekala da istekne vrijeme da podnese tužbu jer je u međuvremenu suprotna strana podnosila zahtjev za razvod s obzirom da je imala pravo na to – rekao je Mikanović.

Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti spornog člana Porodičnog zakona podnijelo je troje Modričana i to Miloš Đurić, Branislav Đurić i Nada Milić. Sve tri inicijative su podnesene u julu prošle godine.

 

Izvor:(Glas Srpske)Ostavite komentar: