Transrodne osobe u BiH u problemu: Pravno onemogućena promjena spola

Iz Agencije za ravnopravnost polova apeluju na institucije da prihvate postojanje transrodnih osoba u našem društvu Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH povodom 31. marta, Međunarodnog dana vidljivosti transrodnih osoba skrenula je pažnju javnosti na potrebu unaprijeđenja realizacije građanskih prava osoba koje žive u drugom rodnom identitetu (transrodnih osoba).

“Želimo podsjetiti da transrodnim osobama u BiH nije omogućena pravna promjena spola, obzirom da je oznaku spola u ličnim dokumentima i jedinstveni matični broj moguće promijeniti tek nakon izvršene “potpune“ medicinske prilagodbe spola. Na taj način se nad osobama koje žive u drugom rodnom identitetu vrši diskriminatorna praksa koja je u suprotnosti sa članom 2. Zakona o zabrani diskriminacije kojim je zabranjena diskriminaciju na osnovu rodnog identiteta”, naveli su iz Agencije za ravnopravnost polova.

Vijeće ministra Bosne i Hercegovine je u julu prošle godine usvojilo Akcioni plan za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini. Akcioni plan je proizvod rada eksperske radne grupe predstavnika/predstavnica nadležnih državnih i entitetskih ministarstava i nevladinog sektora. Plan, pored ostalog, predviđa mjeru analize medicinskih i administrativnih aspekata modaliteta promjene spola za državljane/ke BiH.

“Institucije u čijoj su zakonskoj nadležnosti matične knjige pozivamo na hitno zakonsko regulisanje i pojednostavljenje postupka zakonske promjene spola za transrodne osobe a na bosanskohercegovačku javnost apelujemo da prihvati postojanje transrodnih osoba u našem društvu i pomogne njihovoj punoj društvenoj uključenosti i ravnopravnosti”, navode u ovoj Agenciji.

Ostavite komentar: