Studentske školarine u RS od 440 KM do 1.500 KM

Školarine za najveći broj redovnih studenata koji sufinansiraju školovanje u prvom ciklusu studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj za akademsku 2019/2020. godinu iznose od 440 KM do 660 KM, a u drugom ciklusu 880 KM, odlučila je danas Vlada Republike Srpske.

Za mali broj studijskih programa prvog ciklusa iz oblasti umjetnosti školarina je od 1.000 do 1.500 KM, odnosno 1.500 KM u drugom ciklusu.

Na sjednici je konstatovano da se cijena školarine nije mijenjala u posljednjih 10 godina i da je, prema svim raspoloživim podacima i analizama, daleko najniža u odnosu na okruženje, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Znatan broj studenata u potpunosti je oslobođen od plaćanja školarine, odnosno ima status studenata čije se školovanje finansira iz republičkog budžeta na osnovu prethodno postignutog uspjeha, u skladu sa upisnom politikom koja se prethodno utvrđuje za svaku akademsku godinu, navodi se u saopštenju.

Odlukom o visini školarine, Vlada Republike Srpske je, kao i do sada, utvrdila oslobađanje pojedinih kategorija studenata od plaćanja školarine – djeca poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske, ratnih vojnih invalida, invalida VRS, studenti sa invaliditetom, djeca bez oba roditelja, te visokoškolci iz porodica sa dva ili više studenata prvog ciklusa studija.

– Prilikom određivanja visine školarine Vlada Republike Srpske, resorno ministarstvo i javne visokoškolske ustanove rukovodile su se ekonomskom i socijalnom situacijom u Srpskoj, prije svega, imajući u vidu strateški cilj da se pristup visokom obrazovanju olakša i obezbjiedi što većem broju sadašnjih i budućih studenataOstavite komentar: