Strah od penzije: Na poziv Fonda PIO da kompletiraju dokumentaciju malo ko se javi

21.01.2019. | 21:24

U posljednje četiri godine Fond PIO RS obavijestio je više od 30.000 ljudi u Srpskoj da će u narednoj godini ispuniti uslove za penziju i da bi trebalo da im se jave da bi na vrijeme kompletirali svu dokumentaciju.

Međutim, na ove pozive odazove se vrlo malo ljudi, najviše u strahu od toga da ih na taj način tjeraju u penziju. Mnogi od njih zbog toga propuste i priliku da im se rješenje o penzionisanju, kada za to dođe vrijeme, izda za 15 dana, umjesto da se taj postupak razvuče mjesecima ili godinama, tvrde u Fondu PIO.

– Ovo je posebno bitno kod osiguranika koji imaju navršeni staž osiguranja u drugim državama, gdje je Fond obavezan da prethodno pribavi potvrdu staža osiguranja i drugu dokumentaciju iz tih država, bez koje se postupak ne može okončati. To, međutim, često traje po nekoliko mjeseci, pa čak i godina, što onda onemogućava Fond da efikasno i u zakonskom roku od dva mjeseca i kraće okonča postupak i izda konačno rješenje. U takvim situacijama, ni urgencije koje upućujemo inostranim nosiocima osiguranja nisu dovoljne da se dokumentacija prikupi u kratkom vremenskom roku – kaže portparol Fonda PIO Tihomir Joksimović.

Kada je dokumentacija kompletna, kaže, rješenje o penziji može se dobiti i za sedam dana od kada se podnese zahtjev.

Fond, praktično, na ovaj način urgira osiguranike da godinu dana prije mogućnosti da se penzionišu iskoriste da se njihova dokumentacija kompletira i bude spremna na vrijeme. Oni najprije treba da se jave u poslovnicu Fonda i na uvid ponesu svu dokumentaciju koju imaju kod sebe – radne knjižice, potvrde staža iz drugih zemalja, ako su ih već pribavili, uvjerenja i slično, da bi se ustanovilo šta eventualno nedostaje.

– Odziv osiguranika u početku je bio do sedam odsto, a sada je oko 15 odsto, što je i dalje malo. Mnogi pogrešno shvataju da se radi o nekom pozivu za penzionisanje, ali to nikako nije tako, jer se o pravu na penziju odlučuje isključivo na osnovu ličnog zahtjeva samog osiguranika. Isto tako, prestanak ugovora o radu i radnog odnosa u nadležnosti je poslodavca, a ne Fonda – objašnjava Joksimović.

Bitna uplata doprinosa

– U postupku kompletiranja dokumentacije i podataka, bitna je i provjera činjenice o ukupnom penzijskom stažu osiguranika, kao i o tome da li je za periode navršenog staža osiguranja plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, što traži zakon – kažu u Fondu.

 

Izvor:(SrpskaInfo)