Stojičićeva sa predstavnicima Sindikata: Ne može se pregovarati o povećanju plata u bilo kom sektoru

22.03.2024. | 14:23

Predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Srpske usaglasili su danas da se nastave aktivnosti da se povećaju plate radnicima u prosvjeti, te da se aktivno radi na stvaranju uslova za to.

Resorni ministar Željka Stojičić rekla je da su očekivanja Sindikata da povećanje bude od 10 odsto, ali da je usaglašeno da prva tri mjeseca koja se odnose na izvršenje budžeta nisu reper gdje se može pregovarati o povećanju plata u bilo kom sektoru.

“Sistem obrazovanja predstavlja stub društva, te smo prošle godine uradili značajne pomake, kao što je potpisivanje sporazuma koji se primjenjuje od 1. januara, a kojim smo počeli usklađivanje plata visoke stručne spreme sa najnižim platnim koeficijentom”, rekla je novinarima Stojičićeva nakon sastanka sa predstavnicima Sindikata u Banjaluci.

Ona je dodala da su za te namjene u budžetu za ovu godinu obezbijeđena sredstva, te je više od 70 zaposlenih u sistemu obrazovanja i kulture dobilo određeno povećanje plata.

Stojičićeva je navela da je dogovoreno da usklađivanje bude nastavljeno ove i naredne godine, nakon čega se očekuje završetak ovog procesa.

“Ono što je na određen način stvorilo problem kod prvog usklađivanja jeste povećanje jaza između više i visoke stručne spreme u obrazovnom sistemu, te su zaposleni sa višom spremom izrazili nezadovoljstvo. Njih trenutno u sistemu ima oko 1.000, te ćemo tražiti način da riješimo problem na zadovoljstvo svih zaposlenih“, rekla je Stojičićeva.

Ona je navela da je na sastanku bilo riječi i o radu na izmjenama posebnog kolektivnog ugovora u obrazovanja, u onom dijelu gdje su definisani koeficijenti za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, te da će se pokušati naći određena rješenja za ta pitanja.

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić rekao je da je za članove ovog sindikata trenutno osnovni problem što ljudi sa višom školom imaju mnogo manje plate u odnosu na visoku spremu, iako rade potpuno isti posao.

“Takvih ljudi imamo do 1.000, te Sindikat insistira da se i njihove plate povećaju, te da ta razlika u platama bude minimalna”, rekao je Gnjatić.

On je rekao da se ovaj problem može riješiti donošenjem novih zakonskih rješenja o platama, ili doškolavavanjem zaposlenih sa višom školom.

Kada je riječ o promjenama u posebnom kolektivnom ugovoru, Gnjatić je izrazio uvjerenje da će u dogledno vrijeme biti usklađeni koeficijenti za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srpskoj, kako bi i ti ljudi imali osnov da lakše dođu kroz pregovore do svojih pojedinačnih kolektivnih ugovora.