Savjet za štampu BiH detaljno pojasnio: U prošloj godini primljeno 915 žalbi građana

Žalbena komisija Savjeta za štampu i onlajn medije u BiH u prošloj godini je primila 915 žalbi građana, što je znatno veći broj od godine ranije kada su primili 624, istaknuto je na današnjoj konferenciji za novinare Sarajevu.

Izvršni direktor Savjeta za štampu i onlajn medije u BiH Dženana Burek pojasnila je da su samoregulacijom riješene 534 žalbe, dok 39 njih nije bilo u nadležnosti Savjeta.

Ona je dodala da se 687 žalbi odnosilo na komentare u onlajn medijima, dok se 189 odnosilo na objavljenje članke u štampanim i onlajn medijima.

Upravo zbog situacije u kojoj su internet portali postali veliki dio medijske scene u BiH, ali i godini koju je obilježila pojava virusa korona, Savjet se odlučio za izmjenu Kodeksa, koji je posljednji put promijenjen prije deset godina, kako bi se u njega ugradile nove odredbe za bolju regulaciju tog prostora.

Burek je podsjetila da Savjet samo postupa po žalbama građana, a u izuzetno rijetkim slučajevima Žalbena komisija donosi odluke koje se ne tiču žalbi i to su uglavnom ekstremni slučajevi prilikom izvještavanja o veoma osjetljivim temama, poput izvještavanja o djeci.

“Tokom pandemije pokazalo se kolika je važnost medija koji ponekad mogu pomoći u spasavanju života donoseći blagovremenu i tačnu informaciju, ali istovremeno neodgovorno izvještavanje može imati ozbiljne posljedice”, istakla je Burekova.

Član Žalbene komisije Savjeta za štampu i onlajn medije Miodrag Živanović je rekao da ta institucija nema nadležnost kao Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) koja je zadužena za regulaciju elektronskih medija da prisilom regulišu taj dio medijskog prostora.

“Cijeli naš angažman se odvija bez elemenata prinuda, dok RAK ima mogućnost da prisili subjekat da nešto promijeni, a mi to radimo na način da u prvi plan stavljamo moralne, ljudske i najšire univerzalne ljudske vrijednosti. U tome smo donekle uspjeli”, smatra Živanović.

Nakon raspisanog konkursa i sprovedene procedure Savjet je imenovao novi saziv Žalbene komisije, koja sada ima devet članova i to su, osim Živanovića, Enes Osmančević, Dražen Zubak, Nada Arsenić, Suzana Mijatović, Rajna Radosavljević, Vuk Vučetić, Jurica Gudelj i Harun Išerić.

Ostavite komentar: