S ovjerenom zdravstvenom knjižicom moguće liječenje kod 100 zdravstvenih ustanova u privatnom vlasništvu

Veliki broj pacijenata u Republici Srpskoj odlučio je brigu o svom zdravlju povjeriti privatnicima, a s ovjerenom knjižicom trenutno se mogu liječiti u oko 100 zdravstvenih ustanova u privatnom vlasništvu, kojima za te usluge Fond zdravstvenog osiguranja RS godišnje isplati oko 19,2 miliona KM.

U Fondu zdravstva ističu da iz godine u godinu povećavaju broj ugovora sa privatnim zdravstvenim ustanovama, posebno iz oblasti porodične medicine, u kojima je trenutno registrovano 75.000 od ukupno 1, 1 milion osiguranika.

– Kada je u pitanju privatni sektor, trenutno imamo ugovore s oko 20 ambulanti porodične medicine, sedam bolnica, te 70 ustanova koje pružaju konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu. U svim tim ustanovama osiguranici se mogu liječiti pod istim uslovima kao u javnim – rekli su u fondu i dodali da sarađuju i sa 125 privatnih apoteka.

Istakli su da se uključivanje privatnog sektora u zdravstveni sistem u praksi pokazalo kao dobro rješenje jer podstiče konkurenciju.

– Takvim načinom ugovaranja “tjeramo” javne i privatne zdravstvene ustanove da konstantno unapređuju svoj rad kako bi privukle što veći broj osiguranika. Tako utičemo na poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, a sve s ciljem da osiguranici budu zadovoljni – rekli su u fondu.

Naveli su da su ove godine posebno vodili računa da prilikom sklapanja ugovara sa privatnim ustanovama koje pružaju konsultativno-specijalističke usluge ugovore sve ono što pružaju, a ne, kao što je ranije bio slučaj, kada su ugovarane samo pojedinačne usluge.

– Ranije su preostale usluge naplaćivane osiguranicima ili su pacijenti upućivani u druge ustanove gdje to mogu obaviti sa knjižicom. Novim ugovorima želimo da u potpunosti zaštitimo prava osiguranika i to tako da što manje novca izdvajaju iz vlastitog džepa, posebno za one usluge koje spadaju u obavezno zdravstveno osiguranje – rekli su u fondu i pojasnili da svake godine finansijskim planom određuju iznos sredstava za finansiranje zdravstvene zaštite na svim nivoima, te da uključivanje privatnih ustanova ne znači veće izdatke.

Predsjednica Upravnog odbora Udruženja doktora medicine privatne prakse RS Gordana Šukalo istakla je da su uvezanim sistemom zdravstvene zaštite svi u Srpskoj na dobitku, počevši od Republike, pacijenata, do privatnih ustanova.

– Rasterećeno je pružanje usluga u javnim ustanovama koje su ranije bile prebukirane, sa dugim listovima čekanja na specijalističke preglede. Te liste su sada znato kraće. Pacijenti iz malih sredina u kojima nema bolnica više ne moraju putovati da bi obavili složenije preglede jer privatne ustanove usluge obavljaju i u manjim opštinama. Privatne ustanove su u dobitku jer su uključene u sistem i sada se maksimalno koriste naši resursi kada su u pitanju kadar, prostor i oprema – rekla je Gordana Šukalo.

Ona je navela da su privatne ustanove u sistemu od 2010. godine i da je broj pacijenata povećan za više od 50 odsto, te da raste iz dana u dan.

– Smatram da nam pacijenti dolaze radi kvalitetnije usluge, ljubaznijeg ophođenja prema ljudima, a i ne čekaju dugo. Takođe, privatne ustanove se lakše prilagođavaju novim trendovima u medicini – zaključila je Gordana Šukalo.

Uslovi

U Fondu zdravstvenog osiguranja RS su istakli da zdravstvene ustanove koje žele da potpišu ugovor sa njima moraju ispunjavati propisane uslove i kriterijume, odnosno imati neophodne dozvole i rješenja za rad resornog ministarstva.

– Kriterijumi ugovaranja su jasno definisani našim aktima, a pravila su ista za sve, bez obzira na to u čijem je vlasništvu zdravstvena ustanova. Nemamo diskriminatorski odnos ni prema javnim ni prema privatnim ustanovama – rekli su u fondu.

 

Izvor:(Glas Srpske)

 Ostavite komentar: