Republički štab donio Zaključak o preporuci za postupanje turističkih agencija

S ciljem prevazilaženja problema nastalih usljed pandemije izazvane virusom korona u smislu realizacije ugovorenih turističkih aranžmana u 2020. godini, Republički štab za vanredne situacije je na današnjoj sjednici donio Zaključak o preporuci za postupanje turističkih agencija, a u vezi sa ponudom zamjenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usljed pandemije izazvane virusom korona.

Zaključkom je preporučeno da turističke agencije ponude potrošaču zamjensko putovanje za nerealizovano turističko putovanje koje je u cjelosti ili djelimično uplaćeno zaključno sa 15. martom 2020. godine, bez obzira na period realizacije u tekućoj godini.

Preporučeno je da turističke agencije zamjensko putovanje tretiraju kao novo turističko putovanje, kojim se zamjenjuje nerealizovano turističko putovanje.

U obzir se uzima putovanje koje je u cjelosti ili djelimično uplaćeno od strane potrošača i čija vrijednost nije niža od prodajne cijene ili iznosa koji je potrošač uplatio.

Pored toga, preporučeno je i da turistička agencija pruži mogućnost potrošaču da zamjensko putovanje iskoristi u periodu od jedne godine od dana uručenja ponude agencije, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine, kao i mogućnost da zamjensko putovanje bude realizovano na drugoj destinaciji.

Navedenim Zaključkom turističkim agencijama je preporučeno i da se potrošaču, ukoliko se odluči za povrat iznosa koji je uplatio za nerealizovano putovanje ili je otkazao zamjensko putovanje, izvrši povrat uplaćenih sredstava, a što će se odvijati u skladu sa mogućnostima turističke agencije i najkasnije u roku od 14 dana, počevši od 31.decembra 2021. godine.

 

Izvor:(RTRS)

 Ostavite komentar: