Reakreditacija UNIBL i akreditacija 16 studijskih programa: Komisija završila eksternu evaluaciju

15.03.2019. | 20:16

Komisija domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji, završila je 15. marta 2019. godine eksternu evaluaciju Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) i 16 prijavljenih studijskih programa, te dala načelne preporuke za unapređenje rada u narednom periodu.

Komisija stručnjaka koja je posjetila UNIBL, imala je priliku da se uvjeri u opredjeljenost ka rastu i razvoju kulture kvaliteta Univerziteta i studijskih programa.

Komisija će u narednim danima sačiniti izvještaj, te će na taj način biti poznat rezultat eksterne evaluacije Univerziteta i 16 prijavljenih studijskih programa. Upravo je ovim aktivnostima proces reakreditacije Univerziteta i akreditacije studijskih programa ušao u samu završnicu.

Mr Duška Radmanović, načelnik Odjeljenja za osiguranje kvaliteta i međunarodnu saradnju u Agenciji za akreditaciju viskoškolskih ustanova Republike Srpske, navodi da je komisija tokom tri dana obavila razgvore sa preko 150 predstavnika Univerziteta u Banjoj Luci.

“Komisija je postigla konsenzus o svim kriterijumima i u ocjeni svih studijskih programa i očekujemo da će konačan izvještaj biti vrlo brzo završen”, rekla je Radmanovićeva koja je ujedno i bila koordinator u radu

Komisije ispred Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.
Ona je pojasnila da Komisija ne daje konačnu ocjenu i ne može odmah nakon trodnevne posjete Univerzitetu da saopšti kako će izgledati konačni izvještaj, ali da preovladava pozitivan preliminarni utisak.

Prema njenim riječima, predmet evaluacije bila je ispunjenost visokih standarda važećih u evropskom prostoru visokoškolskog obrazovanja, kako za ustanove, tako i za studijske programe koji su prošli i prethodnu stručnu provjeru kroz postupak recenziranja.

Prof. dr Strain Posavljak, prorektor za nastavu i studentska pitanja UNIBL, kaže da će Univerzitet nakon dobijanja konačnog izvještaja Komisije napraviti planove realizacije preporuka iz izvještaja.

Kaže i da je u aktivnostima vezanim za proces akreditacije studijskih programa i reakreditacije Univerziteta, učestvovao veliki tim i da su aktivnosti počele 2016. godine.

Prorektor Posavljak je istakao da će Univerzitet nastaviti sa pripremama za akreditacije ostatka studijskih programa prvog i drugog ciklusa, zaključujući da trenutno ima pripremljenih 26 izvještaja o samovrednovanju.
Aktivnosti Komisije

Inače, Komisija za eksternu evaluaciju od 13. do 15. marta 2019. godine boravila je na UNIBL. Aktivnosti Komisije sastavljene od međunarodnih eksperata, predstavnika akademske zajednice, privrede i studenata, počele su 13. marta, kada su imali sastanak sa rukovodstvom Univerziteta, a potom i odvojene sastanake sa timom za kvalitet i timom za pripremu samoevulacionih izvještaja.

Potom su se sastali sa predstavnicima studentskih službi, biblioteka, kao i sa predstavncima Sekretarijata i Sektora za materijalno-finansijske poslove UNIBL. Obavljen je i sastanak sa predstvanicima Kancelarije za međunarodnu saradnju, ali i sa predstavnicima studijskih programa iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Istog dana, Komisija je imala priliku da se sastane i razgovara sa predstavnicima tržišta rada i alumnistima.

Aktivnosti su nastavljene i u naredna dva dana. Naime, 14. marta održan je sastanak sa predstavnicima studijskih programa iz oblasti tehničkih nauka, kao i biotehničkih i medicinskih nauka. Drugog dana Komisija je obišla Dentalnu kliniku u sastavu Medicinskog fakulteta, Pravni fakultet, Ekonomski fakultet i Mašinski fakultet. Tom prilikom Komisija se sastala sa rukovodstvom navedenih organizacionih jednica, rukovodiocima studijskih programa i laboratorija, a sve u cilju da se upoznaju sa stanjem na terenu i opremljenošću, na fakultetima/akademiji gdje zapravo i vršen proces akreditacje 16 studijskih programa. Posljednjeg dana, održana je prezentacija usmenog izvještaja za rukovostvo Univerziteta.

Inače, Komisija za eksternu evaluaciju imenovana od strane Agencije za akdreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, vršila je ekstetrnu evaluaciju UNIBL u procesu reakreditacije visokoškolske ustanove. Istovremeno, vršena je i eksterna evalvuacija 16 studijskih programa Univerziteta koji su u procesu akreditacije.

Podsjetimo, Univerzitet u Banjoj Luci je prvi univerziteu Bosni i Hercegovini koji je ušao u proces akreditacije 16 studijskih programa 27. decembra 2017. godine. Nakon toga u aprilu 2018 godine, Univerzitet je ušao u proces reakreditacije univerziteta kao ustanove.

 

(BL PORTAL)