Razvoj seoskog turizma – Obavještenje za seoska domaćinstva koja apliciraju za projekte međunarodnih fondova

S ciljem pružanja pomoći seoskim domaćinstvima, obavještavamo sve zainteresovane da će Ministarstvo trgovine i turizma pružati podršku pri apliciranju za projekte međunarodnih fondova, izradi konačnih projekata i upravljanju odobrenim projektima u skladu sa metodologijom koju propisuje donator.

Imajući u vidu značaj seoskog turizma, navedena aktivnost je pokrenuta u svrhu razvoja ovog oblika turizma i stvaranja što kvalitetnije turističke ponude u Republici Srpskoj.

Namjera je da se na jednostavan način objasni koncept korišćenja fondova i da se ova tematika približi seoskim domaćinstvima kako bi se podstakli da postanu aplikanti. Za korišćenje sredstava iz fondova nužno je kvalitetno razraditi projektnu ideju, te napisati projektni prijedlog zadovoljavajući sve uslove međunarodnih poziva koji zahtjevaju visok nivo stručnosti.

Svi zainteresovani više informacija mogu dobiti na broj telefona 051/338-739 ili putem e-mail adrese: [email protected].

 Ostavite komentar: