Raspisan Javni poziv za banjsku rehabilitaciju boračke populacije

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske objavilo je danas javni poziv za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 568 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca odbrambeno otadžbinskog rata u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove, rekao je za Novinsku agenciju Srna resorni ministar Duško Milunović.

Rok za dostavljanje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Milunović je pojasnio da se na javni poziv mogu prijaviti ratni vojni invalidi od prve do desete kategorije i članovi porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog kojima je banjska rehabilitacija neophodna za nastavak liječenja i oporavak u skladu sa Projektom banjske rehabilitacije.

On je rekao da je predmet prijave potreba za medicinskom, odnosno fizikalnom rehabilitacijom jednog broja ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata.

Liječenje, odnosno rehabilitacija u banjsko-klimatskim ustanovama obuhvata smještaj korisnika, ljekarski pregled prilikom prijema, izradu plana i programa rehabilitacije za svakog korisnika posebno, određivanje fizikalne i balneoterapijske procedure, stalni medicinski nadzor, ljekarski pregled na otpustu sa otpusnicom, ishranu od tri obroka, ostale vidove rekreacije i turističko-rekreativne sadržaje.

Prijavu putem zahtjeva u pisanoj formi moguće je podnijeti organu uprave nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu u lokalnim zajednicama.

Uz zahtjev je potrebno priložiti rješenje nadležnog organa o statusu ratnog vojnog invalida ili člana porodice poginulog borca, rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca i nalaz i preporuku nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije ne stariji od šest mjeseci od podnošenja zahtjeva za korištenje banjske rehabilitacije.

Pravo na banjsku rehabilitaciju u 2019. godini nemaju lica koja su to pravo koristila u sklopu Projekta banjske rehabilitacije u pretekle tri godine, kao i ratni vojni invalidi amputirci i paraplegičari koji su u istom periodu banjsku rehabilitaciju koristili putem Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske.

Projekat banjske-rehabilitacije trajaće od 1. aprila do 30. septembra i odvijaće se u smjenama, a korisnici će u banjama boraviti 10 dana.

Vlada Srpske je u februaru dala saglasnost za realizaciju ovog projekta u 2019. godini kojim će biti obuhvaćeno 600 korisnika, a u tu svrhu je odobreno 300.000 KM.

Projektom banjske-rehabilitacije je od 2006. do 2018. godine obuhvaćeno 7.658 korisnika, a za te namjene je izdvojeno 3,8 miliona KM.

(BL PORTAL)

 

Ostavite komentar: