Promjena pravila pred parlamentom: IRB izdvaja više para za stambene kredite u Srpskoj

Investiciono – razvojna banka Republike Srpske (IRB RS) ubuduće će stambene kredite odobravati i iz sredstava Fonda za razvoj i zapošljavanje RS, da bi imala više novca za kreditiranje fizičkih lica, piše portal Capital.

Vlada RS usvojila je nacrt dopuna zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje RS kojim se propisuje se da se sredstva Fonda, osim dosadašnjih mogućnosti ulaganja u kredite preduzećima, preduzetnicima i opštinama i gradovima, mogu uložiti i za kreditiranje stambenog zbrinjavanja fizičkih lica.

„Imajući u vidu potrebu za zadržavanjem kadrova na domaćem tržištu rada, koja je jednim dijelom zavisna od rješavanja zahtjeva za povećanom potražnjom sredstava za stambenim kreditima od strane fizičkih lica, kao i potrebu za dodatnim stimulisanjem stambenog zbrinjavanja građana RS, podršku pronatalitetnim politikama i razvoju tržišta rada, predlaže se dopuna člana 8. zakona na način da se sredstva Fonda za razvoj i zapošljavanje RS mogu plasirati u kredite i fizičkim licima za stambeno zbrinjavanje“, navedeno je u obrazloženju zakona.

Dodaje se i da će povećanje iznosa sredstava koja su dostupna građanima u vidu stambenih kredita IRB-a dovesti do povećanja angažmana građevinske operative u Srpskoj i izazvati pozitivne trendove na tržištu rada, prije svega u oblasti građevinarstva.

Ovaj nacrt zakona će se naći pred poslanicima na sjednici zakazanoj za 28. septembar.

IRB stambene kredite trenutno odobrava iz dva fonda i to Fonda stanovanja i Fonda za razvoj istočnog dijela RS.

IRB je od osnivanja do danas odobrila 580 miliona KM stambenih kredita za skoro 9.000 korisnika. U ovoj godini IRB je odobrila 47,3 miliona KM stambenih kredita.

Ostavite komentar: