Projekat “Vode Srpske”: U toku sanacija korita Vrbasa vrijedna više od 5,6 miliona KM

U toku je sanacija korita rijeke Vrbas kroz urbano područje Banjaluka, a vrijednost ovog ugovora je 5.677.136 KM bez PDV, objavila je Javna ustanova “Vode Srpske”.

Radovi se izvode na dionici od granice opštine Laktaši i grada Banjaluka, uzvodno u dužini oko 1.300 metara, prema ugovoru koji su “Vode Srpske”, kao investitor potpisale sa izabranim izvođačem radova “Eko-Euro tim” Banjaluka.

Finansijska sredstva za realizaciju ove mjere obezbijedila je Vlada Republike Srpske putem novog kredita od Evropske investicione banke u ukupnom iznosu od 19 miliona evra, za realizaciju više mjera zaštite od poplava u Srpskoj.

Sanacija rijeke Vrbas kroz gradsko područje Banjaluke odvija se planiranom dinamikom, a rok za završetak je 31. decembar 2024. godine, navedeno je iz “Voda Srpske”.

Prema Glavnom projektu uređenja vodnog režima rijeke Vrbas na području Banjaluke, predviđeno je uređenje korita u ukupnoj dužini od 5.827 metara, od granice opštine Laktaši i grada Banjaluka do starog mosta u Trapistima.

Zahvaljujući finansijskim sredstvima koje je obezbijedila Vlada Republike Srpske, Javna ustanova “Vode Srpske” potpisala je ugovor za uređenje prve dionice od ukupno planiranih radova po projektu, a u narednom periodu pristupiće se sljedećim fazama sanacije rijeke Vrbas.

Cilj ovog projekta je da se uređenjem i stabilizacijom obala i dogradnjom zaštitnih objekata obezbijedi adekvatna zaštita urbanog područja Banjaluke od štetnog djelovanja poplavnih voda Vrbasa.

Kako je navedeno, jedan od ciljeva je i da uređenje korita Vrbasa bude kvalitetna polazna osnova za dalju plansku urbanizaciju banjalučkih naselja uz rijeku Vrbas, odnosno za izgradnju arhitektonskih, rekreativnih i ostalih pratećih sadržaja na potezu vodnog toka Vrbasa kroz Banjaluku.

Ostavite komentar: