Produženi boravak organizovan u 114 škola u Srpskoj

U Republici Srpskoj u školskoj 2022/2023. godini 114 osnovnih škola organizuje produženi boravak, kojim će biti obuhvaćeno 9.637 učenika, rečeno je Srni u Ministarstvu prosvjete i kulture Srpske.

Resorni ministar Natalija Trivić napomenula je da je u Srpskoj svake godine veći broj škola koje organizuju produženi boravak, te pojasnila da, prema novom Zakonu o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, škola može za učenike prve trijade organizovati produženi boravak kao poseban oblik vaspitno-obrazovnog rada.

Trvićeva je dodala da od aktuelne školske godine voditelji produženog boravka mogu da budu angažovani na neodređeno vrijeme.

U resornom ministarstvu pojasnili su da produženi boravak predstavlja poseban oblik organizovanog vaspitno-obrazovnog rada sa učenicima u školi prije i/ili nakon završetka nastave, koji podrazumijeva podršku učenicima u ostvarivanju planiranih ishoda učenja kroz jezičko-komunikacijske, matematičko-logičke, socioemocionalne, umjetničke i fizičko-zdravstvene aktivnosti.

Organizovanje rada u produženom boravku stvara posebne uslove i mogućnosti školi da izvrši intenzivniji i sveobuhvatniji uticaj na dijete i pri tome kontinuirano i sveobuhvatno prati njegov razvoj, a rad u njemu se realizuje na osnovu programa, pod rukovodstvom voditelja.

Programom produženog boravka predviđena su područja koja se odnose na podršku učenicima u učenju, slobodne aktivnosti i aktivan i pasivan odmor, a za realizaciju je potrebno obezbijediti materijalno-tehničke, prostorne i kadrovske uslove, ishranu, program rada u produženom boravku i dokaz o odgovarajućem broju zainteresovanih učenika za produženi boravak u skladu sa propisima o uslovima i načinu organizovanja produženog boravka, o normativima i standardima za finansiranje osnovnih škola i o standardima rada nastavnika, stručnih saradnika i ostalih vaspitno-obrazovnih radnika kao i ovim zakonom.

Ukoliko su ispunjeni svi navedeni uslovi – Ministarstvo daje saglasnost za organizovanje produženog boravka.

Produženi boravak u školi finansira se iz sredstava Ministarstva, koje snosi troškove bruto plata i naknada radnika angažovanih u produženom boravku, roditelja, koji snose troškove po osnovu obaveza definisanih ugovorom i iz drugih izvora.

Iz Ministarstva navode da jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalazi škola koja organizuje produženi boravak može da učestvuje u finansiranju produženog boravka tako da snosi troškove rashoda po osnovu korištenja robe i usluga – odnosno materijalnih troškova i opreme.

U Banjaluci je produženi boravak organizovan u ukupno 22 ustanove – 21 školi i Centru “Zaštiti me”, a osim u centralnim školama, produženi boravak je organizovan i u devet područnih odjeljenja.

Prema podacima koje su dostavile škole, najviše zainteresovanih učenika prve trijade za produženi boravak je u banjalučkoj školi “Dositej Obradović” i to 177 učenika, koji su raspoređeni u šest grupa.

U Osnovnoj školi “Sveti Sava” Banjaluka u produženi boravak je uključeno 158 učenika prve trijade koji su raspoređeni u šest grupa, a u Osnovnoj školi “Jovan Cvijić” 130 đaka prve trijade, raspoređenih u pet grupa.

Ostavite komentar: