Prijava na zdravstveno osiguranje i nakon 29. februara

Svi građani koji su ranije po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na zdravstveno osiguranje , a koji još uvijek nisu regulisali svoj status, moći će i nakon 29. februara da se prijave na zdravstveno osiguranje u svim poslovnicama Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Naime, izmjenjeni Zakon o zdravstvenom osiguranju RS omogućio je da građani koji su po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na zdravstveno osiguranje da do 29. februara po automatizmu imaju osiguranje. Međutim, to ne znači da nakon tog roka građani neće moći da ostvare mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje. Čak naprotiv, riječ je o procesu koji u kontinuitetu traje što znači da će Fond građane koje donesu potrebnu dokumentaciju i nakon tog perioda, uredno prijavljivati na zdravstveno osiguranje.

Ono što je najvažnije jeste da su ovim zakonom, kao i podzakonskim aktima Fonda zaštićene najugroženije kategorije ljudi, odnosno oni kojima je u kontinuitetu potrebna zdravstvena zaštita i koji se po osnovu bolesti ili posebnog društvenog statusa (djeca, trudnice, porodilje, stariji od 65 godina, oboljeli od malignih bolesti, dijabetesa i slično) prijavljuju na zdravstveno osiguranje. Dakle, ova kategorija građana zdravstvenu zaštitu ostvaruje u kontinuitetu, jer da bi se po osnovu bolesti prijavili na zdravstveno osiguranje bitno je da donesu nalaz i mišljenje doktora odgovarajuće grane medicine.

Kada su u pitanju lica bez prihoda za koje je potrebna potvrda Poreske uprave o visini oporezivih prihoda za sve članove domaćinstva, napominjemo da će građani i nakon 29. februara moći da se na zdravstveno osiguranje prijave po ovom osnovu, ukoliko spadaju u ovu kategoriju ljudi.

Inače, Fond u saradnji sa Poreskom upravom RS radi na elektronskom pristupu bazi podataka Poreske uprave o visini primanja koji se kao lica bez prihoda prijavljuju na zdravstveno osiguranje i koja bi naredne sedmice trebalo da bude dostupna našim radnicima. To znači da će samo određeni radnici Fonda u skladu sa zaštitom ličnih podataka imati pristup bazi podataka Poreske uprave kako dobijanje zdravstvenog osiguranja ne bi zavisilo od brzine dobijanja potvrde Poreske uprave. Ovo je privremena mjera kojom Fond izlazi u susret osiguranicima, jer se na potvrde o visini primanja nešto duže čeka, ali su građani i dalje dužni da donesu potvrdu iz Poreske uprave RS kako bi potvrdili svoj status „lice bez prihoda“.

Lica bez prihoda, inače, smatra se osoba čiji dohodak po članu zajedničkog domaćinstva ne prelazi iznos najniže plate u Republici Srpskoj (trenutno je to 520 KM).

Podsjećamo da je Fond preuzeo na sebe obavezu prijave više od 200.000 građana koji su po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na zdravstveno osiguranje. Međutim, za razliku od ranije kada su građani morali da odlaze prvo u Zavod za zapošljavanje sa određenom dokumentacijom, pa u Fond da ovjere zdravstvenu knjižicu, sada je proces prijave na zdravstveno osiguranje na jednom mjestu. Takođe, Fond je početkom ove godine pripremio detaljnu informaciju sa spiskom dokumentacije koja je potrebna za prijavu na osiguranje koja je dostupna na internet stranici Fonda, u svim našim poslovnicama, kao i na zvaničnim društvenim mrežama Fonda, a proslijeđena je i ostalim relevatnim institucijama u ovom procesu poput Zavoda za zapošljavanje RS. Pored toga, građanima su, takođe, na raspolaganju i zaštitnici prava, koje mogu potražiti u svim poslovnicama Fonda ili na neki od brojeva telefona koji su jasno naznačeni na internet stanici Fonda.

Inače, osiguranici koji su na zdravstveno osiguranje prijavljeni po nekom drugom osnovu, a da nije nezaposlenost, i dalje ostaju prijavljeni na osiguranje po tom osnovu, navodi se u saopštenju Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

 Ostavite komentar: