Praksa za 24 studenta Univerziteta u Banjoj Luci

Prof. dr Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjoj Luci, i mr Igor Radojičić, gradonačelnik Banja Luke, 20. februara 2019. godine potpisali su Protokol o studentskoj praksi, kojim je predviđeno obavljanje stručne prakse za 24 studenta završnih godina studija.

Protokolom koji je potpisan u prostorijama Rektorata, predviđeno je da studenti završnih godina studija Univerziteta u Banjoj Luci, obavljaju praksu u Gradsokoj upravi, gradskim institucijama, javnim ustanovama i preduzećima Grada.

Prof. dr Radoslav Gajanin, rektor Univerzitata u Banjoj Luci, kaže da će zahvaljujući ovom Protokolu na praksu krenuti 24 studenta sa šest fakulteta našeg univerziteta.

“Prošle godine su naši najbolji studenti sticali praksu u Gradskoj upravi i njenim preduzećima. Naše opredjeljenje je da poboljšamo praktičnu nastavu i da njen udio bude znatno veći”, naglasio je Gajanin, dodajući da su studenti tokom prakse imali priliku da predstave stečena znanja i da se preporuče ustanovama gdje su obavljali praksu.

Rektor kaže da Grad Banja Luka računa na resurse kojima raspolaže Univerzitet, njegove nastavnike i saradnike koji su maksimalno uključeni u realizaciju projekata u gradu.

Mr Igor Radojičić, gradonačelnik Banja Luke, je rekao da je ovo druga godina da Univerzitet i Gradska uprava potpisuju ovakav protokol, te dodao da je iskustvo od prošle godine pozitivno.

“Prošle godine smo pokrenuli program koji studentima pojedinih fakulteta omogućava sticanje određenog radnog iskustva u Gradskoj upravi i njenim ustanovama i preduzećima. Za svaku novu školsku godinu identifikujemo kapacitet i mogućnosti i ove godine tu mogućnost imaće studenti šest fakulteta”, rekao je Radojičić i dodao će Univerzitet sprovesti cijelu konkursnu proceduru, a grad obezbijediti uslove kako bi izabrani studenti obavili praksu.

Kako je predviđeno Protokolom, tri studenta Pravnog fakulteta obavljati praksu u Gradskoj upravi, a jedan student će sticati praksu u JP Sportski centar “Borik”.

U Gradsku upravu na praksu će i osam studenata Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, ali i jedan student SP Agrarna ekonomija sa Poljoprivrednog fakulteta, kao i jedan student Prehrambenog inženjerstva sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Ukupno devet studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja idu na praksu. Njih pet će prasku obavljati u Sportskom centru “Borik”, a četiri u Javnom preduzeću “Akvana”. Na praksu u SC ”Borik” će i jedan student Ekonomskog fakulteta.

Potpisivanju Protokola prisustvovali su i prof. dr Luka Kecman, prorektor za ljudske resurse i materijalne resurse i Duško Lazić, finansijski direktor Univerziteta u Banjoj Luci.

 

Izvor:(unibl.org)

 

Ostavite komentar: