Poziv za banjsku rehabilitaciju RVI i članova porodica poginulih boraca

01.04.2019. | 11:02

​Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje zahtjeva radi upućivanja na banjsku rehabilitaciju 568 ratnih vojnih invalida /RVI/ i članova porodica poginulih boraca u proteklom ratu.

Pravo da se prijave imaju RVI od prve do desete kategorije invaliditeta i porodice poginulih boraca kojima je rehabilitacija neophodna za nastavak liječenja i oporavka, rečeno je Novinskoj agenciji Srna u resornom ministarstvu.

Uz pisani zahtjev, organu uprave nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu opštine ili grada, potrebno je priložiti i rješenje o statusu RVI ili člana porodice poginulog borca sa utvrđenim pripadajućim pravima, uz uslov da je aktivni korisnik, rješenje o kategorizaciji borca, nalaz i preporuku nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije, ne stariji od šest mjeseci od podnošenja zahtjeva za rehabilitaciju.

Rehabilitacija, između ostalog, podrazumijeva program za svakog korisnika posebno, ljekarski pregled, određivanje fizikalne procedure, termoterapiju, stalni medicinski nadzor, kao i ostale vidove rekreacije i turističko-rekreativne sadržaje.

Resorno ministarstvo je javni poziv raspisalo na osnovu Projekta banjske RVI i članova porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata i odluke Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti na plan utroška sredstava za realizaciju ovog projekta za ovu godinu.

Javni poziv objavljen je 28. marta u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

 

Izvor:(Vlada RS)