Poziv Ombudsmanu: I Mtel grubo krši prava potrošača

Pozivamo Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH da konkretnim preporukama reaguje na grubo kršenje prava potrošača od strane kompanije Mtel, navodi se u saopštenju Udruženja za zaštitu potrošača Republike Srpske koje je poslalo Udruženje “Reakcija” iz Banjaluke.

Istovremeno, pozdravljaju preporuke koje je institucija Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH donijela u cilju zaštite potrošača od strane kompanije Telemach.

U saopštenju ističu da su prava  potrošača obezvrijedili kablovski operateri koji su ukinuli emitovanje pojedinih paketa sportskih kanala, bez prava na nadoknadu, raskid ugovora  ili umanjenje iznosa ugovorene usluge na šta ih zakon obavezuje. Zato naglašavaju da su institucija Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, Regulatorna agencija za komunikacije BiH i Konkurencijsko vijeće BiH pozvani da hitno reguju na grubo kršenje propisa te da u okviru svojih nadležnosti zaštite građane BiH i Republike Srpske od monopolskog ponašanja kablovskih operatera Telemach i Mtel.

Udruženja za zaštitu potrošača u svojoj reakciji dodaju da kablovske operatere, Zakon o zaštiti potrošača obavezuje da u slučaju ukidanja emitovanja pojedinih kanala, korisnicima svojih usluga ponude nadoknadu, omoguće raskid ugovora ili umanje iznos za ugovorene usluge. Navode i da za sada nijedan od kablovskih operatera nije reagovao na zakonom propisan način, kao i da su pojedini kablovski operateri otišli i korak dalje, testirajući strpljenje korisnika usluga.

“Prilikom pokušaja korisnika usluga da raskinu ugovor sa kompanijom Telemach i Total TV, radnici pomenutih kompanija prijete tužbom potrošačima, zbog neizmirenih faktura koje su još uvijek u valuti plaćanja. Total TV svoje korisnike koji raskidaju ugovor sa njima upozorava da su dužni vratiti terminalnu opremu u njihove prostorije, odnosno da je potrošač sam dužan izvršiti demontiranje opreme, u suprotnom demontiranje mogu izvršiti radnici Total TV-a po cijeni od 30 KM za koje neće dobiti maloprodajni fiskalni račun. Ovakva poslovna praksa kosi se i sa opštim uslovima poslovanja Total TV-a i sa Zakonom o zaštiti potrošača RS”, ističe se u saopštenju.

Posebno se podvlači da, iako je zakonom zagarantovana, briga o zadovoljstvu korisnika kablovskim operaterima nije prioritet, pa tako dovodeći potrošače pred svršen čin, kompanija Telemach  31.12.2020. godine, isključivo preko sajta obavještava svoje korisnike da već od narednog dana neće moći gledati određene sportske kanale. Udruženja potrošača smatraju da, iako je ova poslovna odluka donijeta daleko ranije, da je postajalo volje, svoje potrošače Telemach je mogao informisati  ranije o prekidu emitovanja kanala kao i o pravima koje potrošači imaju kada dođe do umanjenja broja raspoloživih kanala.

“Demonstrirajući svoj monopolistički položaj kroz odnos prema korisnicima svojih usluga, kompanija Telemach nanosi  kolektivnu štetu svim potrošačima u RS i BiH, a napadajući gospodina Sašu Marića za poteze u skladu sa nadležnostima institucije koju predstavlja, Telemach pokazuje manjak zainteresovanosti za riješavanje situacije u koju je postavio korisnike svojih usluga, odnosno potrošače. Ovom prilikom udruženja za zaštitu potrošača pružaju punu podršku Instituciji Ombudsmana za zaštitu potrošača i gospodinu Saši Mariću u dosljednoj primjeni zakonskih propisa, te ga pozivaju da iskoristi ovlaštenja u skladu sa članom 103. Zakona o zaštititi potrošača i pokrene postupak za naknadu štete nanesene kolektivnom interesu potrošača“, navodi se na kraju saopštenja Udruženja za zaštitu potrošača Republike Srpske koje je poslalo Udruženje “Reakcija” iz Banjaluke.

Kompanija Mtel je 2.januara ove godine saopštila da je nakon što su se obratili Sport Klubu da dostavi ponudu za produženje ugovora o distribuciji TV kanala Sport Klub putem m:tel IPTV-ja, a koji ističe 31.12.2020. godine, Sport Klub dostavio nepovoljnu ponudu i pokazao nespremnost za dalje pregovore i nastavak saradnje. Zbog toga, na njihov zahtjev, kompanija m:tel bila je u obavezi da 31.12.2020. godine navedene kanale isključi iz svoje ponude, navedeno je u informaciji objavljenoj na sajtu Mtela.Ostavite komentar: