“Posebno ranjiva grupa stanovništva”: Demografsko starenje ozbiljan izazov za socijalnu politiku BiH

Jedno od značajnih obilježja savremenog doba je demografsko starenje, što i u BiH predstavlja ozbiljan izazov za socijalnu politiku, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara povodom 1. oktobra – Međunarodnog dana starijih lica.

Iz Ministarstva navode da su, osim promjena prouzrokovanih demografskim trendovima, evidentne i znatne promjene u obilježjima starijeg stanovništva.

“Nove generacije starijih ljudi su sve zdravije, obrazovanije, a time i zahtjevnije, tako da postojeći oblici brige i zaštite ubrzano postaju nedovoljni i neadekvatni u odnosu na potrebe starijih lica”, dodaje se u saopštenju. Veliki uticaj na vrstu i obim potreba starijih lica, kako se navodi, ima stalni trend promjena u strukturi i funkcijama porodice, što ishodi u slabljenju tradicionalne porodične solidarnosti.

U saopšteno je ukazuje da su starija lica u BiH prepoznata kao posebno ranjiva grupa stanovništva koje je izloženo visokom riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Demografska neujednačenost pojedinih područja BiH, navode iz Ministarstva, upućuje na potrebu decentralizacije i osmišljavanje koncepta brige o starim licima na nivou jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa utvrđenim specifičnim potrebama svake konkretne sredine, te uz uključenost raspoloživih resursa.

“Nažalost, najveći dio finansiranja troškova zdravstvene zaštite usmjeren je na liječenje bolesti i zdravstvenih stanja povezanih sa starenjem, dok se na preventivne pristupe zdravom starenju stavlja manji naglasak, iako su oni mnogo jeftiniji u odnosu na liječenje”, dodaje se u saopštenju.

Jedan od prioriteta socijalne politike u BiH je, kako se navodi, i širenje mreže zdravstvenih i socijalnih usluga usmjerenih na poboljšanje društvenog položaja starih lica.

Ostavite komentar: