Poruka budućim studentima: UNIBL uspješno reakreditovan Univerzitet

Imajući u vidu da se ovih dana vrši prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa akademskih studija, Univerzitet u Banjoj Luci još jednom želi da upozna javnost i zainteresovane kandidate sa važnim informacijama.

Univerzitet u Banjoj Luci je uspješno okončao proces institucionalne reakreditacije i akreditacije 16 studijskih programa, i to sa najvišim ocjenama eksternih međunarodnih stručnjaka. Kao krajnju potvrdu kvaliteta rada, Univerzitet u Banjoj je u martu mjesecu ove godine dobio Rješenje o akreditaciji od strane Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

Pored toga, želimo da obavijestimo javnost da je Univerzitet u Banjoj Luci sa velikim interesovanjem primio informaciju o zaključivanju Sporazuma o zajedničkim aktivnostima u oblasti osiguranja kvaliteta i priznavanju akreditacija u visokom obrazovanju između dva resorna ministarstva u Vladi Republike Srpske i Vladi Republike Srbije.
Uvažavajući sadržaj ovog Sporazuma, Univerzitet u Banjoj Luci je pokrenuo inicijativu za priznavanje postupka eksterne evaluacije visokoškolske ustanove i studijskih programa u Republici Srbiji. Zahvaljujući ovom Sporazumu, akreditacija Univerziteta u Banjoj Luci će biti prepoznata i od odgovarajućih akreditacionih tijela Republike Srbije, što je još jedna potvrda kvaliteta nastavnog procesa i naučno-istraživačkog rada.

Ostavite komentar: