Polovinom godine identifikacione kartice za penzionere u RS

Penzije prate rast plata u Srpskoj, a u ovoj godini u planu je da se standard penzionera poboljša i uvođenjem identifikacione kartice – kojom će dokazivati svoj status i ostvarivati određene beneficije – popuste prilikom kupovine robe, banjskog liječenja, prevoza.

Kartica će sadržavati ime i prezime korisnika, identifikacioni broj i filijalu u kojoj penzioner prima penziju .

Penzioneri dokazuju svoj status čekom, ili izvodom iz banke, pa iznos penzije može da vidi svako. Ubuduće će sa identifikacionom karticom na jednostavan i brz način moći da dokažu da su korisnici Fonda PiO radi ostvarivanja olakšica .

“Služiće i kod kupovine robe široke potrošnje, kod banjskih liječenja, posjeta bazenu. Mi koristimo svake godine povlastice i mislim da će nam poboljšati stanje ,barem pojednostaviti”, rekao je Nikola Tešić, član Upravnog odbora Udruženja penzionera grada Bijeljina.

Većina penzionera uvijek u džepu ima rješenje o penzionisanju ili ček. Kartica će zamijeniti sve dokumente .U zemljama bivše Јugoslavije i EU penzionerske kartice su zakonska obaveza .

Fond PiO RS iskoristiće njihovu pozitivnu praksu .

“Zakon o PiO će morati pretrpjeti određene izmjene gdje ćemo uvesti da te identifikacione kartice budu zakonska kategorija i da svaki korisnik prava prilikom uvođenje u ostvarivanje prava dobije besplatnu karticu”, naglasio je Mladen Milić, direktor Fond PIO Republike Srpske.

U saradnji sa Privrednom komorom, Unijom poslodavaca, opštinama i gradovima, putem identifikacionih kartica pokušaće se obezbijediti i određeni benefiti za penzionere .

“Da oni sa tom karticom kao sa nekom lojaliti karticom od nekog trgovinskog lanca, ili neke druge uslužne djelatnosti mogu prilikom korištenja tih usluga ili kupovine proizvoda ostvare određene popuste, dodao je on.

Zakonom će biti jasno propisano kada će kartica prestati da važi ,jer je ne može koristiti drugo lice ,kao i kazne za njenu zloupotrebu. Identifikacione kartice trebalo bi da budu završene polovinom godine.

 

Izvor / Foto:(RTRS)

 Ostavite komentar: