Pljušte kazne zbog odsustva magistra farmacije u apotekama

Republička zdravstvena inspekcija i inspekcija rada proteklog vikenda sprovele su zajednički koordinisanu akciju kontrole apoteka na području Čelinca, Kotor Varoša i Banjaluke od 23 kontrolisana objekta u čak njih 16 utvrđene su nepravilnosti.

U Inspektoratu RS su istakli da su se utvrđene nepravilnosti najčešće odnosile na odsustvo magistra farmacije za vrijeme rada apoteke, te neuredno vođenje šihtarica, zbog čega su apotekama izrečene kazne u iznosu od 24.000 KM, te rješenjima naloženo otklanjanje nepravilnosti.

– Magistar farmacije je odgovorno lice za promet lijekova u apoteci i važno je da građani znaju da lijekove koji se izdaju na recept, može izdati samo magistar farmacije koji je stručan da pacijentima pruža informacije o lijekovima i njihovoj pravilnoj primjeni – istakli su u Inspektoratu.

Dodaju da građani mogu da prepoznaju odgovorno lice magistra farmacije na osnovu identifikacione kartice koju su zaposleni dužni da nose na radnoj uniformi.

– Prisustvo magistra farmacije je obavezno tokom cijelog radnog vremena apoteke, te pozivamo građane da ukoliko uoče da lijekove na recept izdaju farmaceutski tehničari, o tome obavijeste republičku zdravstvenu inspekciju – istakli su u Inspektoratu.

Naglasili su da cilj inspekcije nije kažnjavanje, već dosljedno sprovođenje zakona i uvođenje poslovanja privrednih subjekata u zakonske okvire.

– Međutim, u slučajevima u kojima propusti predstavljaju opasnost po život i zdravlje građana, inspektori će preduzimati sve raspoložive mjere i neće tolerisati kršenje zakona i mogućnost narušavanja zdravlja građana – ističu u Inspektoratu.

S obzirom na veliki broj apoteka u Republici Srpskoj i značaj njihovog rada za javno zdravlje stanovništva, zdravstvena inspekcija nastoji svojim radom obuhvatiti što veći broj subjekata.

Za devet mjeseci ove godine izvršeno je 420 kontrola apoteka, od čega su u 150 slučajeva utvrđene nepravilnosti. Radi otklanjanja propusta apotekama su izrečene 144 upravne mjere i izrečene kazne veće od 118.000 KM.

Najčešći propusti koje su inspektori rada konstatovali u apotekama odnose se na neažurno vođenje evidencija o dnevnoj prisutnosti radnika, poštivanje radnog vremena, raspored rada radnika za naredni mjesec, definisanje razloga zaključivanja ugovora o radu na određeno vrijeme.

U oblasti zdravstvene inspekcije najčešći propusti su odsustvo magistra ili farmaceutskog tehničara za vrijeme rada apoteke, neredovno obavljanje sanitarnih pregleda, nenošenje identifikacione kartice, nepridržavanje određenog radnog vremena, neredovno dostavljanje izvještaja o prometu lijekova Institutu za javno zdravstvo.

Rad inspektora organizovan je u popodnevnim smjenama, radnim danima, ali privredni subjekti kontrole mogu očekivati i u dane vikenda.

Sinhronizovanim djelovanjem različitih inspekcijskih sektora, u okviru jedne posjete inspektora vrši se multisektorska kontrola, a sve s ciljem minimalnog opterećenja redovnih aktivnosti poslodavaca.

U skladu sa novim Zakonom o inspekcijama koji je trenutno u proceduri, posebna pažnja je usmjerena na koordinaciju rada kako republičkih, tako i opštinskih i republičkih inspektora, s namjerom da se izbjegne preklapanje inspekcijskih kontrola.

Sinhronizovane kontrole

Inspektorat RS usmjerio je aktivnosti na sinergetsko djelovanje različitih inspekcijskih sektora, čije prednosti se ogledaju u pojačanom preventivnom nadzoru, boljoj iskorišćenosti resursa, efikasnijem radu i sveobuhvatnom pristupu.

U narednom periodu planirane su sinhronizovane kontrole zdravstvenih ustanova, specijalizovanih prodavnica, vrtića, domova za smještaj starih lica, objekata za promet hemikalija i drugih.

Rad republičkih inspektora u predstojećim akcijama organizovaće se i po principu “rotiranja”. Naime, kako poslodavci ne bi prepoznali inspektore, na teren se upućuju inspektori iz drugih gradova, što se u prethodnim kontrolama pokazalo kao vrlo efikasno.

 

Izvor:(Glas Srpske)

 Ostavite komentar: