Pazite šta radite danas: SPC i njeni vjernici obilježavaju Svetog proroka Avdiju

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju dan Svetog proroka Avdije.
Prema vjerovanjima danas treba izbjegavati fizičke poslove, a valja pospremiti kuću i zamijesiti hljeb.

Od mladosti je Avdija bio veoma bogobojažljiv i kada je čitav Izrael odstupio od Boga i počeo da se klanja Valu, on je tajno služio Bogu otaca svojih koji je spasao Izrael iz Egipta i proveo ga kroz Crveno more.

Kada je car Ahava odstupio od pravog bogopoštovanja i pokloni se idolima, Avdija nije krenuo za njim, već se posvetio Bogu.

Zla carica Jezavelja je zbog Svetog proroka Ilije podigla hajku na sve Božije proroke, a Avdija ih je sve sabrao, njih stotinu, i sakrio u dvije pećine gdje ih je hranio i davao im vodu.

Po njih 50 stavio je u svaku od dvije pećine. Prorok Avdija bio je savremenik velikog proroka Ilije koga je veoma poštovao i cijenio. Bio je njegov učenik.

Ostavio je knjigu proročanstava o carstvu gospodnjem. Kada je umro, sahranjen je sa svojim precima.

Ostavite komentar: