Pametni tahograf druge generacije: Prevoznike u BiH već od avgusta očekuju promjene

Prevoznike BiH u međunarodnom transportu u sljedećih nekoliko godina očekuju velike promjene, tako da već od 21. avgusta sva vozila koja se prvi put registruju moraju biti opremljena pametnim tahografom druge generacije, izjavila je Srni direktor Sektora za transport i komunikacije Spoljnotrgovinske komore BiH Sabrina Teskeredžić.

“Osim što će sva nova vozila koja se prvi put puštaju u promet (registruju) u EU u budućnosti morati biti opremljena pametnim tahografom druge generacije – ‘smart tahografi’, EU obavezuje i sve prevoznike u međunarodnom transportu da retroaktivno, na svoja postojeća vozila, naknadno ugrade pametne tahografe druge generacije”, rekla je Teskeredžićeva.

Ona je navela da će pametni tahografi druge generacije automatski bilježiti svaki prelazak nacionalne granice unutar država EU, ali i svaku promjenu opterećenja po osovinama, odnosno utovar i istovar tereta iz vozila.

Teskeredžićeva je naglasila da je cilj bolje i kvalitetnije kontrolisati kabotažu unutar svake pojedine članice EU.

Ona je pojasnila da je riječ o Paketu za mobilnost kojeg su donijeli Savjet EU i Evropska komisija, a odnosi se na reformu pravila za vozače kamiona.

Prema njenim riječima, do kraja naredne godine vozila koja učestvuju u međunarodnom transportu, a do tada su bila opremljena analognim ili digitalnim tahografom, moraju ga zamijeniti za pametni tahograf druge generacije.

“Do 20. avgusta 2025. godine samo vozila koja učestvuju u međunarodnom transportu, a do tada su bila opremljena pametnim tahografom prve generacije, moraju ga zamijeniti za onaj druge generacije”, istakla je Teskeredžićeva.

Ona je dodala da do juna 2026. godine teretna vozila koja učestvuju u međunarodnom transportu, a čija je najveća dopuštena masa od 2,5 do 3,5 tona, koja do sada uopšte nisu trebala imati tahograf, moraju ugraditi pametni tahograf druge generacije.

Teskeredžićeva je podsjetila da su prevoznici iz BiH od 2010. godine morali imati ugrađen digitalni tahograf za nova teretna vozila i autobuse koji se prvi put registruju u zemlji.

“Prevoznici registrovani u BiH koji nabavljaju nova teretna vozila i autobuse, već posjeduju digitalne tahografe nove generacije u njima i dužni su da ih koriste”, istakla je direktor Sektora transporta u Spoljnotrgovinskoj komori.

Ona je navela da je Savjet EU 2020. godine donijelo obimnu reformu sektora drumskog transporta EU, poznatu kao Paket za mobilnost, te istakla da će novim pravilima biti poboljšani radni uslovi vozača, uvesti posebna pravila o upućivanju vozača u međunarodnom transportu, te ažurirati odredbe o pristupu tržištu prevoza tereta.

“Nova pravila osmišljena su kako bi se obezbijedila ravnoteža između poboljšanih radnih i socijalnih uslova za vozače i slobode prevoznika da pružaju prekogranične usluge”, naglasila je Teskeredžićeva i dodala da će se njima doprinijeti i bezbjednosti na putevima.

Prema njenim riječima, Paket za mobilnosti sastoji se od uredbe o pristupu tržištu drumskog prevoza tereta i djelatnosti prevoznika u drumskom prevozu tereta ili prevoznika putnika u drumskom prevozu putnika, uredbe o maksimalnom radnom vremenu i minimalnom vremenu odmora za vozače, te direktive kojom se revidiraju zahtjevi za provođenje i utvrđuju pravila o upućivanju vozača.

“Osnovna namjena tahografa je regulisanje vremena koje vozač provede u vozilu, a sve u cilju sprečavanja saobraćajnih nezgoda, koje dolaze kao posljedica umora vozača”, poručila je Teskeredžićeva.

Ostavite komentar: