Ozbiljan rizik: U crnim zdjelama iz Kine prisutan melamin

07.03.2024. | 16:44

Agencija za bezbjednost hrane BiH obaviještena je da su na tržište BiH isporučene crne okrugle zdjele proizvedene u Kini u kojima je utvrđeno prisustvo melamina.

Obavještenje putem sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje o neusklađenosti proizvoda dostavila je Italija, navedeno je na stranici Agencije za bezbjednost hrane.

Ovaj proizvod nije u skladu sa pravilnicima o plastičnim materijalima i materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom.

Informacije o proizvodu, u skladu sa važećim propisima, dostavljene su na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima u BiH od kojih je zatraženo preduzimanje mjera i povratno izvještavanje Agencije za bezbjednost hrane.