Pobuna zvorničkih kamiondžija: Dvočasovni protest upozorenja zbog rampe u Karakaju

20.04.2024. | 16:16

Na graničnom prelazu Karakaj danas je oko stotinu zvorničkih autoprevoznika i špeditera održalo dvočasovni protestni skup upozorenja ukazujući na poslovne probleme sa kojima se suočavaju nakon zatvaranja mosta preko Drine u Karakaju između BiH i Srbije za vozila iznad pet tona nosivosti.

Oni su poručili da će ako se ne nađu rješenja za probleme koji su nastali zatvaranjem mosta preko Drine u Karakaju biti prinuđeni da iduće sedmice blokiraju u Karakaju saobraćajno čvorište magistralnih puteva prema Bijeljini i Tuzli i graničnom prelazu Karakaj.

Predstavnik Udruženja špeditera iz Zvornika Slavko Mijatović rekao je novinarima da je protestno okupljanje na graničnom prelazu Karakaj, na kojem danas nisu blokirali saobraćaj, samo upozorenje na radikalnije radnje ukoliko ne bude riješeno pitanje prelaska vozila preko pet tona.

“Dobili smo 2. aprila dopis od Ministarstva komunikacija i prometa u Savjetu ministara, koji je potpisao Edin Forto, da se 8. aprila zatvara granični prelaz Karakaj za teretna vozila preko pet tona nosivosti, što je u praksi neviđeno, jer nam nisu ostavili ni pet radnih dana da se možemo organizovati da registrujemo preduzeća na nekim drugim mjestima”, rekao je Mijatović.

On je naveo da autoprevoznici i špediteri predlažu da se nađe neka mogućnost da se preko mosta u Karakaju ili mosta preko Šepka, za koji se tvrdi da je i on ugrožen za veće terete, uspostavi privremeno usporeno odvijanje saobraćaja sa upozoravajućom vertikalnom signalizacijom, ili da se u Karakaju postavi pontonski most dok se budu odvijali radovi na sanaciji ovog mosta.

“Posao autoprevoznika i špeditera je zatvaranjem ovog mosta ugrožen, a trpe i poslovni subjekti, kao i firme koje opslužuju funkcionisanje prevoza”, rekao je Mijatović i naglasio da je preko ovog mosta dnevno prelazilo više od 600 kamiona.

Prema njegovim riječima, zahtjev je da hitno bude formirano radno tijelo ili radna grupa iz Srbije i BiH koja će se maksimalno posvetiti rješavanju ovog problema, napraviti tačnu procjenu oštećenja mostova u Karakaju i Šepku i da se zna koliko dugo će da traju radovi.

Predstavnik udruženja prevoznika iz Zvornika Spomenko Parić rekao je da autoprevoznici zatvaranjem mosta u Karakaju trpe velike gubitke u transportu radi potrošnje goriva do drugih daljih graničnih prelaza, viška kilometara i često neobavljenog posla.

“Do sada smo mogli da ispunjavamo uslove plaćanja svih obaveza prema državi, vozačima i drugim subjektima sa kojima poslujemo, dok smo sa zatvaranjem mosta došli u situaciju da obaveze ne možemo da ispunjavamo jer su prihodi smanjeni, a troškovi povećani”, ukazao je Parić.

On je naglasio da zbog svih tih problema, o kojima se nije mnogo vodilo računa, vozači najavljuju da napuštaju ovaj vid poslovanja i odlaze gdje im je isplativije.

Iznoseći podatak da je Srbija, poslije NJemačke, na drugom mjestu u kategorizaciji razmjene robe sa BiH, Parić je naglasio da zatvaranjem mosta posao prepolovljen, ističući da je dnevno veliki broj kamiona sa robom izlazio iz Srbije i isto toliko ulazilo prije zatvaranja mosta.

“Usmjeravanje vožnje na granični prelaz u Rači ništa ne rješava osim što dovodi do novih problema i gubljenja vremena, jer je na tom graničnom prelazu dnevni prolaz oko 600 kamiona, koje opslužuju samo tri službenika”, naveo je Parić.

On je dodao da tom problemu treba dodati i časove ograničene vožnje kamiona na devet časova.

“Kada ograničenje vožnje istekne moramo praviti pauzu na graničnom prelazu, a u međuvremenu kamioni pristižu, čime se povećava vrijeme čekanja, dok se istovremeno gomila nerentabilnost”, rekao je Parić, ističući da je jedino rješenje pontonski most na Karakaju.

Predstavnik firme “Europetrol oil” iz Zvornika, koja se bavi prevozom putnika, Ivana Tanakcković rekla je da je Zvornik pogranični grad koji je vijekovima oslonjen na Srbiju i da je samim tim granični prelaz Karakaj jedan od ključnih prelaza za protok putničkog saobraćaja.

“Firma `Europetrol oil` vrši pogranični prevoz učenika, radnika i građana uglavnom preko mosta Karakaj, dok je granični prelaz Šepak prilično opterećen i ne može da podrži toliki broj autobusa i putnika”, navela je Tanackovićeva i naglasila da od momenta zatvaranja graničnog prelaza Karakaj za vozila iznad pet tona nosivosti ova firma trpi određene gubitke.

Ona je apelovala da bude formirana mješovita komisija ili neko tijelo između BiH i Srbije i pokuša riješiti novonastali problem

“Niko od nas ne želi da prevozi ni putnike, ni djecu po nebezbjednom mostu, ali samo želimo znati ko je uradio procjenu zabrane vozilima preko pet tona i da li postoji neka alternativa da most može da se rekonstruiše, a da istovremeno cirkuliše tansport robe i putnika. Ako nema drugih rješenja, molimo nadležne vlasti da se pitanje rekonstrukcije mosta stavi kao prioritet, jer smo prevozom putnika naslonjeni na ovaj most u Karakaju”, rekla je Tanackovićeva.