Ogroman demografski gubitak: BiH za 30 godina izgubila trećinu stanovništva

24.08.2022. | 13:02

BiH je trenutno u vrhu ljestvice zemalja u Evropi sa najvećim smanjenjem broja stanovnika.

Za posljednjih 30 godina BiH je izgubila 30 odsto svog stanovništva. Po popisu iz 1991.godine, kada je imala četiri miliona i 377 hiljada do danas, zaključno sa 2021. godinom kada  ima oko tri miliona i 15 hiljada stanovnika.

– To je jedan ogroman demografski gubitak. Tačno je da je negativan prirodni priraštaj uticao dosta, ali moramo razjasniti da je do milion i 361 hiljadu otpada na migracije stanovnika. Naš negativni migracioni saldo je ključni demografski problem. Ne očekuje se zaustavljanje tog odlaska, zbog otvaranja tržišta iz zapadne Evrope. Sad je samo pitanje kojim mjerama možemo ublažavati taj proces. Ukoliko to prepustimo stihiji, kao do sada, onda će nam  najveća investicija biti naši ljudi u dijaspori, a ni to ne koristimo dovoljno. Od 1910. godine i tadašnjeg popisa stanovništva, pa sve do danas može se vidjeti da mi imamo izražene izuzetne demografske ratne gubitke, i kad uključimo migracije i negativne prirodne priraštaje dobijamo ovakvo stanje – ističe demograf Stevo Pašalić.

Kao zabrinjavajući podatak navodi da se od početka pandemije u BiH smrtnost  značajno povećala, pa je samo je u 2021. godini u zemlji umrlo 48 i po hiljada osoba, dok je rođeno tek oko 25 hiljada djece.

– Bez ekonomije i rasta ekonomije, a prije svega ravnomjernijeg razvoja ljudi će odlaziti. Drugo, ne moraju se naši ljudi vraćati, ali možemo otvoriti investicije u zemlji bez reketiraanja i silne papirologije da ovdje investiraju i zapošljavaju naše ljudi, koji ne bi onda odlazili. Nama ne odlazi samo radna snaga već sa njima odlazi i budući biopotencijal. Ovo što se sad radi kroz novčana davanja na svim nivoima, to neće dati nikakve rezultate, ma koliko se neki političari ljutili. Njemačka je na primjer dala gomilu novca, ali nije riješila problem natalitet – mišljenja je Pašalić.

Smatra da je problem više nego ozbiljan i da mu treba pristupiti sistemski.

– Nije nam za utjehu što je tako i u drugim balkanskim zemljama. Potrebno je vratiti vrijednosni sistem i sigurnost koja bi zadržala ljude. A te probleme treba riješiti politika. Međutim, kod nas struka i politika nažalost još nisu postigli međusobno razumijevanje – zaključio je Pašalić.