Od danas primjena novih prava i jednostavnije procedure za nabavku medicinskih pomagala

Izmjene Pravilnika o pravu na medicinska sredstva koji donosi nova prava iz zdravstvenog osiguranja, posebno u smislu finansiranja medicinskih sredstava koja do sada nisu bila o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, te pojednostavljenje procedura i skraćenje rokova za dobijanje mnogih pomagala od danas 1. jula, počinje da se primjenjuje u Srpskoj.

Tako da će od danas rok za dobijanje elektromotornih kolica za osiguranike koji imaju medicinske indikacije biti skraćeno sa deset na pet godina, a rok za dobijanje podpazušnih i podlaktnih štaka skraćeno sa osam na pet godine. Takođe, za razliku od ranije kada je za dobijanje invalidskih kolica za sobnu i vanjsku upotrebu bila definisana gornja starosna granica do 65 godina, Fond je ovim izmjenama ukinuo starosnu granicu kao uslov za dobijanje kolica. Tako da od sutra pravo na ova kolica imaju osiguranici od 18 godine života u skladu sa medicinskim indikacijama, dakle, bez obzira na godinu života.

Osim toga, Fond zdravstvenog osiguranja RS je proširio pravo za dobijanje slušnih aparata o trošku Fonda, pa će sada svi osiguranici do 65 godina starosti i koji imaju medicinske indikacije moći dobiti ovo sredstvo, za razliku od ranije kada su pravo na slušni aparat imali samo radno sposobni osiguranici. Za neka medicinska sredstva, poput pelena za djecu i odrasle, Fond je omogućio da se one mogu podizati u tromjesečnim količinama, za razliku od ranije kada su osiguranici svaki mjesec morali odlaziti u apoteku da bi „podigli“ pelene.

Podsjećamo da će Fond od danas početi da finansira inhalator koji je isključivo namjenjen oboljelim od cistične fibroze, što do sada nije bio slučaj. Ovaj inhalator omogućava 100 odsto iskoristivost lijeka, za razliku od ranijih aparata, što će omogućiti njegovu maksimalnu efikasnost i u značajnoj mjeri poboljšati kvalitet života oboljelih.

Novina je i to da će Fond početi da finansira i iglice koji ljekari propišu za djecu koja koriste hormon rasta dok je do sada ove iglice Fond finansirao samo za oboljele od dijabetesa koji su korisnici insulina. Tako da će Fond pored hormona rasta, finansirati i iglice koje su neohodne da bi se koristila pomenuta terapija, što je značajna finansijska olakšica za roditelje djece kojima je potreban hormon rasta.

Inače, izmjene Pravilnika o pravu na medicinska sredstva su pokrenute upravo na inicijativu samog Fonda, a u njegovoj izradi su učestvovali predstavvinci udruženja pacijenata, pa je Fond nastojao da u većoj mjeri uvaži mišljenje i sugestije osiguranika. Tako da su izmjene pravilnika nastale kao rezultat saradnje Fonda i predstavnika udruženja pacijenata sa kojima Fond u kontinuitetu održava sastanke. To je još jedan pokazatelje da da Fond svakodnevno analizira potrebe osiguranih lica i sve svoje odluke kreira isključivo u pravcu poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite.

Takođe, kod izmjene ovog pravilnika se posebno vodilo računa da ravnomjerno obuhvatimo sve potrebe osiguranih lica i u tome smo veliku podršku imali od predstavnika udruženja pacijenata što je još jedan primjer da se samo kulturom dijaloga između institucija i predstavnika udruženja mogu prevazići svi eventualni problemi, a zdravstveni sistem na taj način činiti što boljim.

Fond zdravstvenog osiguranja RS je prošloj godini znatno proširio prava iz zdravstvenog osiguranja i sa tom praksom nastavlja i u ovoj godini, upravo zahv aljujući našoj poslovnoj odluci da se maksimalno posvetimo racionalizaciji, kontroli i upravljanju svim troškovima kako bi se ostvario prostor za proširenje prava u ovoj oblasti.Ostavite komentar: