Nova medicinska sredstva koja finansira Fond zdravstvenog osiguranja RS

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 1. jula uvodi nova prava iz zdravstvenog osiguranja, pa će, između ostalog, početi da finansira inhalator koji je isključivo namjenjen oboljelim od cistične fibroze, što do sada nije bio slučaj.

Ovaj inhalator omogućava 100 odsto iskoristivost lijeka, za razliku od ranijih aparata, što će omogućiti njegovu maksimalnu efikasnost i u značajnoj mjeri poboljšati kvalitet života oboljelih.

Novo medicinsko sredstvo Fond uvodi prvenstveno na prijedlog udruženja pacijenata, što je još jedan dokaz da Fond svakodnevno analizira potrebe osiguranih lica i sve svoje odluke kreira isključivo u pravcu poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite.

Osim toga, Fond je proširio pravo za dobijanje slušnih aparata o trošku Fonda, pa će sada svi osiguranici do 65 godina starosti i koji imaju medicinske indikacije moći dobiti ovo sredstvo, za razliku od ranije kada su pravo na slušni aparat imali samo radno sposobni osiguranici.

Novina je i to da će Fond početi da finansira i iglice koji ljekari propišu za djecu koja koriste hormon rasta dok je do sada ove iglice Fond finansirao samo za oboljele od dijabetesa koji su korisnici insulina. Tako da će Fond pored hormona rasta, finansirati i iglice koje su neohodne da bi se koristila pomenuta terapija, što je značajna finansijska olakšica za roditelje djece kojima je potreban hormon rasta.

Ove novine su omogućene izmjenom Pravilnika o pravu na medicinska sredstva koji je usvojio Upravni odbor Fonda i koji bi trebao da se počne primjeljivati od 1. jula ove godine, a njegove izmjene inicirao je sam Fond zdravstvenog osiguranja RS.

Osim toga, zahvaljujući ovim izmjenama, Fond je značajno pojednostavio proceduru i skratio rokove za dobijanje mnogih pomagala, ali i preciznije definisao medicinske indikacije za dobijanje mnogih medicinskih sredstava i na taj način u većoj mjeri uvažio mišljenje i sugestije predstavnika udruženja osiguranika sa kojima Fond u kontinuitetu održava sastanke. Primjera radi, rok za dobijanje novih elektromotornih kolica za osiguranike koji imaju medicinske indikacije skraćeno je sa deset na pet godina, rok za dobijanje podpazušnih i podlaktnih štaka skraćeno sa osam na pet godine i slično. Za razliku od ranije kada je za dobijanje invalidskih kolica za sobnu i vanjsku upotrebu bila definisana gornja starosna granica do 65 godina, Fond je ovim izmjenama ukinuo starosnu granicu kao uslov za dobijanje kolica. Tako da od jula pravo na ova kolica imaju osiguranici od 18 godine života u skladu sa medicinskim indikacijama, dakle, bez obzira na godinu života, navodi se u saopštenju Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Za neka medicinska sredstva, poput pelena za djecu i odrasle, Fond je omogućio da se one mogu podizati u tromjesečnim količinama, za razliku od ranije kada su osiguranici svaki mjesec morali odlaziti u apoteku da bi „podigli“ pelene.

Dakle, Fond je i sa ovim izmjenama nastojao da maksimalno pojednostavi proceduru dobijanja medicinskih sredstava, jer nam je cilj da uklanjanjem administrativne barijera, put ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja bude brži i efikasniji. Sama činjenica da je Fond inicirao izmjene pravilnika govori o našoj spremnosti da zdravstvenu zaštitu zajedno sa predstavnicima osiguranika činimo boljom i kvalitetnijom. Takođe, kod izmjene ovog pravilnika se posebno vodilo računa da ravnomjerno obuhvatimo sve potrebe osiguranih lica i u tome smo veliku podršku imali od predstavnika udruženja pacijenata što je još jedan primjer da se samo kulturom dijaloga između institucija i predstavnika udruženja mogu prevazići svi eventualni problemi, a zdravstveni sistem na taj način činiti što boljim.

Fond je prošloj godini znatno proširio prava iz zdravstvenog osiguranja i sa tom praksom nastavlja i u ovoj godini, upravo zahv aljujući našoj poslovnoj odluci da se maksimalno posvetimo racionalizaciji, kontroli i upravljanju svim troškovima kako bi se ostvario prostor za proširenje prava u ovoj oblasti.

 

(BL PORTAL)Ostavite komentar: