Natalija Trivić: Plate zaposlenih u obrazovanju veće za osam odsto

05.01.2019. | 20:18

“Januarska plata zaposlenih u obrazovanju i kulturi sa visokom stručnom spremom i nastavnicima biće veća za oko osam odsto, što u prosjeku iznosi oko 100 KM.

Nakon 11 godina konačno se počelo sa povećanjem plata u ovoj oblasti,” rekla je Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture u Vladi RS.

Gostujući u “Centralnim vijestima” ATV-a Trivićeva je rekla da je Vlada Srpske izdvojila 22 miliona KM kako bi povećala plate za ove kategorije korisnika.

“Možemo reći da je to prvi korak kontinuiteta povećanja plata zaposlenih u oblasti obrazovanja i kulture. Važno je napomenuti da je Vlada sa Savezom sindikata potpisala memoranduma da se u naredne četiri godine, iz godine u godinu, povećava plata zaposlenih u obrazovanju i kultutru, kako bi do 2022. godine bila izjednačena sa svim zaposlenim u javnoj upravi,” kaže Trivićeva.

Govoreći o standardizaciji zanimanja ona je naglasila da svako zanimanje mora da ima, kako u nastavnom tako i u praktičnom dijelu, sve što je potrebno da bi nakon završetka srednje škole imali osposobljenog radnika.

“Pristupamo izradi programa dualnog obrazovanja koji bi trebalo da bude gotov zajedno sa upisnom politikom u određenom dijelu zanimanja. To je prvi korak u reformskom procesu srednjeg obrazovanja, u smislu da nakon završenih stručnih i tehničkih škola imamo osposobljene radnike, koji bi odmah po završetku školovanja mogli da dobiju posao u kompanijama kojima su potrebni na tržištu rada,” rekla je Trivićeva.

On je naglasila da je to prioritet u reformi obrazovanja.

U Republici Srpskoj imamo određene kompanije koje su proizvodnih djelatnosti, u drvnoj, metalskoj i tekstilnoj industriji, i mi moramo na neki način da usmjeravamo naše buduće kadrove koji će po završetku školovanja odmah moći da se zaposle. To je potreba i poslodavaca, ali i potreba onih koji završavaju školovanje, da imaju svoje radno mjesto.

https://www.youtube.com/watch?v=YRcS8vVTmF4