Naknada nezaposlenim roditeljima iz višečlanih porodica: Isplata 750 KM za decembar

17.01.2023. | 10:47

Ministarstvo finansija Republike Srpske doznačilo je 3.244.500 KM komercijalnim bankama i “Poštama Srpske” za isplatu decembarske naknade u pojedinačnom iznosu od po 750 KM za nezaposlene roditelje četvoro i više djece.

U saopštenju resornog ministarstva podsjeća se da je do sada isplaćeno 11,1 miliona KM u četiri tranše za oko 3.500 porodica.

Zakon o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj stupio je na snagu 1. januara sa setom zakona kojima je regulisano plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu kojeg će imati priliku da steknu pravo na penziju.

Korisnici koji su u prethodnom periodu ostvarivali pravo na finansijsku pomoć od 750 KM dužni su da ispune uslove propisane zakonom kako bi ga i dalje ostvarivali.