Najviše ponavljača na Pravnom fakultetu

BANJALUKA – Iako je ukupan broj studenata koji su u ovoj akademskoj godini upisali obnovu godine na prvom ciklusu studija Univerziteta u Banjaluci za više od 730 manji u odnosu na prošlu, na Pravnom fakultetu u Banjaluci je skoro 100 obnavljača.

“Obnovu godine u ovoj akademskoj godini na Univerzitetu u Banjaluci u prvom ciklusu studija upisalo je 3.755 studenata, dok ih je prošle akademske godine bilo 4.489. Najviše studenata koji su upisali obnovu godine bilo je na Pravnom fakultetu, njih 583, dok ih je prošle godine najviše bilo na Medicinskom fakultetu – 692 studenta”, potvrdili su “Nezavisnim” u Univerzitetu u Banjaluci, te dodali da je prošle akademske godine na Pravnom fakultetu bilo 489 obnavljača.

Gavrilo Kerkez, član Studentske organizacije Pravnog fakulteta u Banjaluci, kazao je za “Nezavisne” da je podatak o ovolikom broju studenata koji su upisali obnovu na ovom fakultetu poražavajući.

“Ovaj broj predstavlja gotovo 50 odsto od svih upisanih studenata na fakultetu. Ova brojka nam daje za pravo da kažemo kako je upaljen crveni alarm, koji sugeriše da je pod hitno potrebno ozbiljno pristupiti ovom problemu”, naveo je Kerkez.

Naglasio je da je razlog ovako velikom broju obnova, u prvom redu, opterećenost studenata, veliki broj nastavnih predmeta koji se izučavaju, kao i preobimnost materije velikog broja predmeta koji se, kako kaže, izučavaju na osnovnim studijama.

“Smatram da rješenje treba tražiti u reviziji nastavnog plana i programa, koja bi obuhvatala smanjenje broja predmeta, podjelu važnih i obimnih predmeta na dvosemestralne predmete, preinačavanje velikog broja predmeta iz statusa obaveznih u status izbornih premeta, kao i stvaranje smjerova na prvom ciklusu studija”, ocjenjuje Kerkez.

Zoran Vasiljević, prodekan za nastavu Pravnog fakulteta u Banjaluci, sa druge strane, navodi da je ove godine veći broj studenata koji su upisali Pravni fakultet u odnosu na prošlu akademsku godinu.

“Srazmjerno tome, veći je broj i onih koji obnavljaju”, smatra Vasiljević.

Prema podacima sa Banjalučkog univerziteta, najmanje studenata koji obnavljaju godinu u ovoj godini bilo je na Rudarskom fakultetu, njih 20, i na Fakultetu bezbjednosnih nauka, 24 studenta, dok je prošle akademske godine najmanje “obnavljača” bilo na Akademiji umjetnosti, njih 35.

“Najveći razlog što je manji broj onih koji obnavljaju godinu je taj što se dobar dio brucoša koji ne uspiju dati uslov za drugu godinu prebacuje na privatne fakultete, a ne upisuju obnovu na fakultetu koji su upisali na Univerzitetu u Banjaluci”, smatra Savan Vujin, potpredsjednik Unije studenata RS.

Prema njegovim riječima, manji broj upisanih studenata na fakultete Univerziteta u Banjaluci je takođe, kako kaže, jedan od razloga manjeg broja obnavljača.

“Manjak studenata je sigurno jedan od razloga što je i manje onih koji obnavljaju, jer vidimo da se iz godine u godinu upisuje sve manje studenata. Postoji samo nekoliko fakulteta koji su ostvarili rast broja upisanih studenata, a ostali bilježe enorman pad”, istakao je Vujin za “Nezavisne”.

Na Medicinskom fakultetu, koji je prošle godine imao najveći broj obnavljača, kazali su da je ovaj fakultet vodeća organizaciona jedinica Univerziteta po broju upisanih i aktivnih studenata, kao i po broju studijskih programa.

“To ujedno mogu biti faktori koji utiču i na veći zbirni broj studenata koji obnavljaju, iako se procenti razlikuju po smjerovima. Medicinski fakultet, kao jedna od najvažnijih naučnih i obrazovnih institucija i kao nosilac obrazovanja u zdravstvu u RS, odgovoran je da proizvodi kvalitetan kadar i stoga u svom radu sa studentima primjenjuje najviše kriterijume i standarde studiranja”, zaključili su na ovom fakultetu.

 

Izvor:(Nezavisne novine)

 

Ostavite komentar: