Ministarstvo prosvjete podržava sindikat: Lokalne zajednice nadležne za povećanje plata radnika

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske podržava nastojanja Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Srpske u poboljšanju statusa zaposlenih u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, te predlaže da Sindikat uloži dodatne napore da razgovara sa donosiocima odluka u jedinicama lokalnih samouprava jer su nadležne za ta pitanja.

Iz Ministarstva su izrazili nadu da će na taj način Sindikat ponuditi najadekvatnija rješenja, u interesu zaposlenih u predškolskim ustanovama Srpske, te da će poslati njihov usaglašen prijedlog, koji će biti dio novog Posebnog kolektivnog ugovora, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Iz Ministarstva su naveli da su lokalne zajednice nadležne da odlučuju o povećanjima plata zaposlenih u predškolskim ustanovama, kao njihovi osnivači, u skladu sa budžetskim mogućnostima.

“Apsolutno ne postoji opstrukcija Ministarstva u potpisivanju Posebnog kolektivnog ugovora, naročito u dijelu koji se odnosi na koeficijente, jer Ministarstvo nije zakonski nadležno da određuje cijenu rada zaposlenih u predškolskim ustanovama, niti koeficijente na osnovu stručne spreme zaposlenih”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva napominju da Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju propisuje da je jedinica lokalne samouprave osnivač javne predškolske ustanove, te da je u njenoj nadležnosti obezbjeđivanje bruto plate zaposlenih, bruto naknada troškova i drugih ličnih primanja zaposlenih, materijalnih troškova i svih ostalih troškova potrebnih za neometan rad predškolske ustanove.

“Ministarstvo u Posebni kolektivni ugovor može definisati samo usvojene koeficijente od osnivača, lokalnih zajednica, u dijelu koji se odnosi na bruto koeficijent i bruto obračun plate prema Zakonu o radu Srpske, ali ne može nametati rješenja lokalnim zajednicama i njihovim budžetima iz kojih se finansiraju”, navodi se u saopštenju.

Zbog činjenice da Ministarstvo prosvjete i kulture ne obezbjeđuje plate za zaposlene u predškolskim ustanovama, kao što je to slučaj sa zaposlenima u osnovnom i srednjem vaspitanju i obrazovanju, u Posebnom kolektivnom ugovoru se konstatuje trenutno stanje minimalnih i maksimalnih cijena rada i bruto koeficijenta zaposlenih u predškolskim ustanovama, koje se finansiraju iz budžeta jedinica lokalnih samouprava.

U saopštenju se podsjeća i da je Ministarstvo na niz sastanaka sa predstavnicima Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Srpske pripremalo novi Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, uvažavajući prijedloge Sindikata, ali i zaštitu interesa radnika sa najnižim platama, kao i dijelu onih čiji je viši stepen stručne spreme imao manji koeficijent od zaposlenih sa nižim stepenom stručne spreme.

“Uvrstili smo prijedlog Sindikata obrazovanja za isplatu jubilarnih nagrada koje bi se po donošenju novog Posebnog kolektivnog ugovora isplaćivale na 10, 20 i 30 godina rada u predškolskoj ustanovi, ali i novinu po kojoj su potpisnici pojedinačnih kolektivnih ugovora poslodavci to jeste predškolske ustanove i predstavnici granskog sindikata”, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo napominje da je uložilo i dodatne napore, da na osnovu analiza po pitanju plata zaposlenih u predškolskim ustanovama, upozna predstavnike Saveza opština i gradova Republike Srpske i Sindikata obrazovanja, nauke i kulture da postoje određene razlike u platama zaposlenih u različitim predškolskim ustanovama, te da od donosioca odluka u opštinama i gradovima i njihove dugoročne budžetske sposobnosti zavisi mogućnost povećanja njihovih plata.

Ostavite komentar: