Ministarka prosvjete o slobodnim umjetnicima: Sticanjem statusa do nacionalne penzije

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić ocijenila je da je sticanje statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi snažna platforma da oni koji svojim radom i doprinosom zaslužili ostvare pravo na nacionalnu penziju.

Trivićeva je povodom javnog poziva za sticanje ovog statusa, koji je resorno ministarstvo objavilo danas, rekla da će na ovaj način Srpska omogućiti svim umjetnicima i stručnjacima u kulturi, koji samostalno obavljaju djelatnost i nisu zaposleni u nekoj od ustanova i nisu u radnom odnosu, da postanu pravni subjekti kao samostalni.

“Kao rezultat njihovog rada na godišnjem nivou resorno ministarstvo će im refundirati sredstva za doprnosena osnovu čega mogu da stiču radni staž, a kasnije u uslove za penziju”, rekla je Trivićeva novinarima u Banjaluci te dodala da su u budžetu Srpske obezbijeđena sredstva za ove namjene.

Ona je podsjetila da je Narodna skupština usvojila zakon koji reguliše samostalne umjetnike i steučnjake u kulturi, a potom je usvojen i pravilnik o uslovima i reviziji njihovog statusa čime su se prvi put stekli islovi za raspisivanje javnog poziva.

“Resorno ministarstvo već dvije godine upisuje u registar umjetnika i stručnjaka u kulturi Srpske i trenutno ih je oko 300 i to je jedan od uslova prijavljivanja na javni poziv kako bi se utvrdilo da li ispunjavaju uslove da dobiju status samostalnog um jetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi”, istakla je ona.

Govoreći o uslovima javnog poziva, Trivićeva je navela da, osim opštih uslova samostalni umjetnik i stručnjak u kulturi treba da ima i rezultate u profesionalnom bavljenju ujetničkim stvaralaštvom u posljednjih sedam godina, odnosno stručnm djelatnošću u posljednjih deset godina u oblasti kulture na teritoriji Republike Srpske, da ima ostvarena priznanja i nagrade na domaćem i međunarodnom nivou u oblasi kojom se bavi, da ima javno objavljena umjetnička ili stručna djela tev da ima pozitivno mišljenje reprezentativnog strukovnog udruženja.

Ostavite komentar: