Ministar Kasipović sa potpredsjednikom NSRS o Porodičnom zakonu: Poboljšana roditeljska prava

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović rekao je danas da će porodični zakon biti unaprijeđen jer je kroz Nacrt tog zakonskog akta potpuno na nov način uređeno vršenje roditeljskog prava, te održavanje ličnih odnosa između djeteta i roditelja sa kojim dijete ne živi i ostalih srodnika.

Kasipović je o Nacrtu Porodičnog zakona razgovarao sa potpredsjednikom Narodne skupštine Srpske Milanom Petkovićem kojeg je upoznao o odredbama i istakao da je tekst zakona usklađen sa prilikama u društvu, pravnom tradicijom i praksom Evropskog suda za ljudska prava, saopšteno je iz resornog ministarstva.

“Izvršena su poboljšanja u vršenju roditeljskog prava, kao što je mogućnost njegovog zajedničkog obavljanja i u slučaju odvojenog života roditelja maloljetnog djeteta. Odlučivanje o vršenju roditeljskog prava je u nadležnosti suda, što do sada nije bio slučaj”, naveo je Kasipović.

On je dodao da će zaštita interesa maloljetnog djeteta biti efikasnija kroz nadležnost suda, kao i da je detaljnije regulisano pravo djeteta na slobodno izražavanje mišljenja u svim postupcima i u odnosu na sva pitanja koja ga se tiču, u skladu sa uzrastom i njegovom zrelošću.

Na sastanku je usaglašeno mišljenje da je Porodični zakon vrlo važan dio pravnog poretka Republike Srpske, da su predložena rješenja kvalitetna i da će kao takva biti, poslije usvajanja nacrta, upućena u javnu raspravu i nakon toga usvojena u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Ostavite komentar: