Milunović: Pioritet Vlade RS poboljšanje statusa boračkih kategorija

Sredstva u budžetu za boračko-invalidsku zaštitu konstantno rastu i u odnosu na prošlogodišnji budžet veća su za više od pet miliona KM. 

Na kraju godine broj boraca koji ostvaruju pravo na mjesečni borački dodatak biće oko 82.000 za šta će biti izdvojeno oko 70 miliona KM.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je da će prioritet u radu resornog ministarstva i dalje biti poboljšanje statusa i položaja boračkih kategorija za koje se iz republičkog budžeta godišnje izdvaja 300 miliona KM.

On je u intervjuu Srni naveo da budžet resornog ministarstva za 2019. godinu iznosi 304,7 miliona KM, dok će za boračko-invalidsku zaštitu biti izdvojeno 232,3 miliona KM.

Milunović ističe da su određeni mediji nedavno prenijeli neistinitu informaciju da “nema para za borački dodatak”, ocijenivši da je riječ o tendecioznom pokušaju stvaranja depresivnog stanja u društvu širenjem dezinformacija.

-Sredstva u budžetu za boračko-invalidsku zaštitu su konstantno rasla i u odnosu na prošlogodišnji budžet veća su za više od pet miliona KM. Veliki broj boraca ostvaruje pravo na mjesečni borački dodatak i na kraju godine taj broj će biti oko 82.000 za šta će biti izdvojeno oko 70 miliona KM – pojasnio je Milunović.

On je rekao da je Vlada Republike Srpske do sada stambeno zbrinula 8.274 porodica poginulih i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije.

Ističući da je Vlada Republike Srpske konstantno ulagala dodatna sredstva i obezbjeđivala dodatna prava za boračke kategorije u Srpskoj, Milunović je podsjeti da su prošle godine ratni vojni invalidi – amputirci prvi put ostvarili pravo na naknadu za ortopedska pomagala.

-Budžetom su predviđena i sredstva na nivou najniže plate u Republici Srpskoj za sve borce koji nisu imali 15 godina staža osiguranja, a budžet je povećan zbog izdvajanja za žrtve ratne torture i u toku je implementacija zakona koji reguliše ovo pitanje – naglasio je Milunović, prenosi SrpskaInfo.

On je istakao da je Vlada Republike Srpske obezbijedila nivo i stabilnost isplata boračkog dodatka iz prošle godine, dodajući da nije bilo mogućnosti da se osnovica poveća zbog odluke Ustavnog suda Srpske prema kojoj se morala prilagoditi Uredba o boračkom dodatku.

– Borac stiče pravo na mjesečni borački dodatak narednog mjeseca u odnosu na mjesec u kome je navršio 60 godina. To pravo će ove godine biti obezbjeđeno za oko 12.000 boraca od prve do pete kategorije. Ostaje obaveza prema godišnjem boračkom dodatku i on će biti isplaćen u prvom kvartalu ove godine za prošlu godinu – pojašnjava Milunović.

Govoreći o programu rada resornog ministarstva za ovu godinu, Milunović navodi da je predviđeno donošenje seta zakona, kao što su izmjene i dopune zakona o radu, zakona o štrajku, zakona o sprječavanju zlostavljanja na radu, zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida, te nove uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije.

Milunović očekuje da će u Republici Srpskoj biti postignut konsenzus između socijalnih partnera o izmjenama i dopunama Zakona o radu koji treba da bude što kvalitetniji i da doprinese poboljšanju ukupne ekonomske situacije u Srpskoj, kao i o Opštem kolektivnom ugovoru.

– Moramo da stvorimo poslovni ambijent koji će omogućiti zapošljavanje što većeg broja mladih i stručnih ljudi koji će biti poželjan za život i zaustaviti odliv radne snage na Zapad – istakao je Milunović.

Govoreći o najavama najviših zvaničnika u Republici Srpskoj o mogućnosti povećanja prosječne plate koja bi trebalo da iznosi 1.000 KM, Milunović je rekao da će to biti opredjeljenje Vlade Srpske, jer je premijer to i najavio u svom ekspozeu.

– Siguran sam da u Republici Srpskoj ima dovoljno prirodnih resursa, šuma, žitnih polja, energetskih potencijala, koji uz izuzetne ljudske resurse, mogu da obezbijede ukupni ekonomski napredak u Srpskoj – kaže Milunović.

On je podsjetio da je Vlada Republike Srpske odlukom povećala najnižu platu na 450 KM, ističući da je ona veća nego u Federaciji BiH gdje iznosi 407 KM.

– Postoji težnja i namjera da ekonomski život u Republici Srpskoj podignemo na viši nivo i da zaustavimo negativan trend odliva radne snage, obrazovanih ljudi na Zapad, a preduslov je razvoj privrede -napominje Milunović.

On ističe da se u tom pogledu već preduzimaju određeni koraci, navodeći da je sa Srbijom planirana izgradnja hidroelektrana, koje će biti jedan od nosilaca razvoja privrede, kao i izgradnja auto-puteva, što će stvoriti povoljan ambijent za dobar život u Republici Srpskoj.

 

Ostavite komentar: