Miloš Lučić: Krajnje je vrijeme da kolektivni centri budu zatvoreni

U toku je implementacija projekta CEB2 kojim je predviđeno zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja, a koji se sprovodi u 45 gradova i opština u BiH.

Planirana je izgradnja 2.611 stambenih jedinica, a sredstva u visini od 60 miliona evra obezbijeđena su iz kredita Razvojne banke Savjeta Evrope, ističe u intervjuu za “„Glas Srpske” novi ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić.

Iako je na tu funkciju imenovan prije nepunih mjesec dana, Lučić kaže da se radi punim kapacitetom i da je u toku realizacija mnogih projekata i programa koji se tiču pitanja izbjeglih i raseljenih lica i povratnika, kao najugroženijih i najosjetljivijih kategorija stanovništva.

LUČIĆ: Prije nekoliko dana prisustvovao sam svečanosti dodjele ključeva za 48 porodica u banjalučkom naselju Kuljani. Stanovi su izgrađeni u okviru Regionalnog stambenog programa zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica, koji se realizuje najvećim dijelom iz donatorskih sredstava EU i Vlade SAD, a u saradnji sa UNHCR-om OEBS-om, entitetskim i lokalnim vlastima. Program predviđa izgradnju 3.200 stambenih jedinica od kojih je gotovo polovina već izgrađena. Vrijednost programa je oko 75 miliona evra, a lokalne zajednice učestvuju sa 20 odsto kroz infrastrukturu i stanovi ostaju u njihovom vlasništvu.

Kako se ministarstvo nosi sa migrantskom krizom u BiH?

LUČIĆ: Pitanja migranata najvećim dijelom su u nadležnosti Ministarstva bezbjednosti BiH. S ciljem smještaja najugroženijih porodica Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice potpisalo je Protokol sa Ministarstvom bezbjednosti BiH o njihovom smještaju u Izbjeglički prihvatni centar Salakovac i Readmisioni centar u Mostaru. Trenutno se u tim centrima nalazi oko 70 tražilaca azila i 22 osobe koje imaju status izbjeglica, kao i jedna osoba koja je pod supsidijarnom zaštitom. Povodom Svjetskog dana izbjeglica, koji se obilježava 20. juna, zajedno sa predstavnicom UNHCR-a u BiH Lusi Ganj planiram posjetiti centar u Mostaru da bi se lično uvjerio kakvo je stanje na terenu.

Kada će biti sproveden Aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji se odnosi na rješavanje problema izbjeglih i raseljenih?

LUČIĆ: Rješavanje tog pitanja, kao što sam već rekao, jedan je od prioriteta na kojima ću predano raditi. Kada je riječ o tom pitanju urađeno je mnogo, ali posao nije završen. Skoro 25 godina od završetka ratnih sukoba u BiH mi i dalje imamo veliki broj lica koja nisu ostvarila svoja prava. Uglavnom je riječ o socijalno najugroženijim kategorijama. Učiniću sve da njihove probleme efikasno i brzo rješavamo da bi ovoj najranjivijoj kategoriji stanovništva bili obezbijeđeni uslovi za dostojanstven život.

Da li je Vaš zamjenik Dževad Mahmutović u periodu dok je rukovodio ministarstvom povukao neki potez s kojim se ne slažete i kakvu saradnju imate s njim?

LUČIĆ: Ministar za ljudska prava i izbjeglice nije imenovan kada i ostali ministri, tako da je tu funkciju do mog imenovanja obavljao zamjenik ministra Dževad Mahmutović i zahvaljujem mu na tom angažmanu. Zadovoljan sam situacijom nakon preuzimanja dužnosti. Mahmutović i ja sarađujemo svakodnevno i nadam se da će ta saradnja biti uspješna i plodotvorna i u budućnosti.

 

 

Ostavite komentar: