Milomir Savčić: Vlada RS bezuslovno prihvatila sve naše prijedloge

Predstavnici Vlade Republike Srpske bez ikakvih uslovljavanja su prihvatili sva tri prijedloga Boračke organizacije RS u vezi sa poboljšanjem statusa i položaja nezaposlenih demobilisanih boraca, kaže prvi čovjek BORS-a general Milomir Savčić.

Savčić objašnjava da je Predsjedništvo BORS-a u maju donijelo odluku da se pred Vladu RS izađe sa zahtjevom da se nezaposlenim borcima obezbijede redovna mjesečna primanja u visini mjesečnog boračkog dodatka.

– To je prihvaćeno bez problema i rečeno nam je da se za taj broj ljudi mogu obezbijediti primanja, ali su od nas tražene garancije da se radi zaista o oko 7.900 ljudi, da se ne bi kasnije ispostavilo da je taj broj višestruko veći – kaže Savčić u intervjuu za “Glas Srpske”.

Možete li pojasniti to u vezi sa brojem?

Bilo je pasivnih tražilaca posla, odnosno onih koji su, recimo, radili u inostranstvu, a ostvarivali su pravo na zdravstveno osiguranje u RS. U tom smislu je nama prebačena loptica kad je u pitanju odgovornost za broj budućih korisnika prava na mjesečni dodatak po osnovu nezaposlenosti.

Šta je konkretno dogovoreno, odnosno koliku naknadu će dobijati nezaposleni borci?

Naknada je u visini mjesečnog boračkog dodatka. To je prosječno oko 70 maraka mjesečno, a zavisi od broja mjeseci provedenih u zoni borbenih dejstava. Svjesni smo da to nije mnogo, da ne kažem da nije ništa, ali dogovorene su i neke druge stvari.

Šta je još dogovoreno?

Prihvaćen je naš prijedlog da se visina sredstava za samozapošljavanje nezaposlenih boraca podigne sa 7.000 na 10.000 maraka. Ocijenili smo da to, recimo, za ljude koji žive u seoskim područjima i bave se ili imaju uslove da se bave poljoprivredom može da bude pristojna osnova za pokretanje neke takve djelatnosti.

A šta je sa nezaposlenim borcima kojima je u međuvremenu urušeno zdravlje i koji jednostavno nisu u stanju da rade?

Vodili smo računa i o njima, jer znamo da ima određen broj ljudi koji se ne mogu obratiti za podsticaje za samozapošljavanje iz prostog razloga što nisu zdravstveno, odnosno radno sposobni. Moraćemo da izradimo, uslovno rečeno, socijalnu kartu i da tačno imenom i prezimenom identifikujemo te ljude.

Prije nekoliko dana je uhapšeno još nekoliko bivših pripadnika MUP-a i Vojske RS pod optužbom za ratne zločine. Da li će ti ljudi i dalje biti prepušteni sami sebi?

I o tome smo razgovarali. Prema procjeni BORS-a, svakom optuženom je za izlazak na jedno ročište potrebno oko 200 maraka i to pod uslovom da ima advokata po službenoj dužnosti koga plaća sud. Pošto se prosječno dva puta mjesečno ide na ročišta, tražili smo da se finansijski pomogne tim ljudima i zaključak je da će se određena sredstva dostaviti Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih preko koga će se pomagati odbrana optuženih.

Koliko se optuženima za ratne zločine pomaže kada je riječ o pružanju pravne pomoći?

Mi smo na usluzi svim optuženim kada je to u pitanju, ali problem je što ogromna većina ljudi samo traži pare. Misle da će time riješiti sve, čak i kada im se daje neki dokument koji može doprinijeti njihovom direktnom oslobađanju, ali većina optuženih to, nažalost, ne razumije, kaže Savčić.

 

 

Ostavite komentar: