Međunarodni dana lica sa invaliditetom! RAK: Unaprijediti pristupačnost medijskih usluga

03.12.2021. | 15:26

Regulatorna agencija za komunikacije  BiH se, kontinuiranim naporima da unaprijedi pristupačnost medijskih usluga licima sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju, pridružila obilježavanju 3. decembra, Međunarodnog dana lica sa invaliditetom.

U skladu sa potrebama iskazanim u okviru saradnje sa udruženjima lica sa invaliditetom, te zahtjevima koje pred države i regulatore postavlja nova Direktiva EU o audio-vizuelnim medijskim uslugama, Agencija je nastavila sa aktivnostima usmjerenim na povećanje pristupačnosti medijskih sadržaja licima sa invaliditetom.

U proteklom periodu uvedena je obaveza za javne radio-televizijske servise da na sedmičnoj osnovi redovno emituju informativni, kulturni, obrazovni, zabavni, igrani i dokumentarni program na način pristupačan licima sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju, posebno onim sa oštećenjem sluha ili vida, uključujući djecu.

Javni servisi razvili su akcione planove kojima je predviđeno postepeno i kontinuirano povećanje udjela pristupačnih sadržaja, tako da se taj udio od početnih 10 odsto od jeseni 2020. do 2025. godine poveća na minimalno 25 odsto, saopšteno je iz RAK-a.

“Naš cilj je da obezbijedimo kontinuirano povećanje količine, ali i kvaliteta medijskih sadržaja prilagođenih osobama sa invaliditetom i djeci sa teškoćama u razvoju. Osim već donesene odredbe o povećanju udjela pristupačnih sadržaja za javne radio-televizijske servise, u narednom periodu očekujemo i donošenje slične zakonske odredbe i za komercijalne emitere, u skladu sa obavezama iz nove Direktive EU o audio-vizuelnim medijskim uslugama”, rekla je pomoćnik direktora za emitovanje ove agencije Amela Odobašić.

Rezolucijom Generalne skupštine UN 1992. godine 3. decembar proglašen je za Međunarodni dan lica sa invaliditetom s ciljem promovisanja razumijevanja problema invaliditeta u široj društvenoj zajednici, unapređenja pristupačnosti okruženja za osobe sa invaliditetom i otklanjanja informaciono-komunikacionih barijera.