Maričić zadovoljan: Za osam mjeseci prikupljene više od dvije milijarde KM

Poreska uprava Republike Srpske za osam mjeseci ove godine na račun javnih prihoda Srpske prikupila je 2,071 milijardu KM, što je za 252,5 miliona KM ili 14 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, izjavio je direktor Uprave Goran Maričić i dodao da je to još jedan pokazatelj stabilne makroekonomske situacije u Srpskoj.

Maričić ističe da je, prema podacima o naplati javnih prihoda za osam mjeseci ove godine, stabilan rast nastavljen u svim grupama javnih prihoda, pa je naplata direktnih poreza veća za 38 odsto, doprinosa za devet odsto, a ostalih javnih prihoda za pet odsto, dok je ostvaren rast naplate za čak 10 odsto više u odnosu na planirane projekcije za ovaj period godine.

“Direktni porezi su u periodu januar-avgust ove godine naplaćeni u iznosu od oko 466,5 miliona KM, što je za 128,6 miliona KM više nego u istom periodu prehodne godine. Najveći rast se i dalje bilježi kod poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 260,1 miliona KM, što je za 91,1 milion KM, ili 54 odsto, više nego u prvih osam mjeseci prošle godine”, naveo je Maričić.

On je rekao da rast naplate kod direktnih poreza bilježi i porez na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 174,7 miliona KM, što je za 26 odsto više u odnosu na period januar-avgust prethodne godine.

Maričić je naveo da je veća naplata ostvarena i kod poreza na nepokretnosti i poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, i to za tri, odnosno osam odsto.

“Doprinosi su u osam mjeseci ove godine naplaćeni u iznosu od 1,276 milijardi KM, što je za 109,5 miliona KM više nego u istom periodu 2021. godine, iako je došlo do smanjenja stope doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja sa 12 na 10,2 odsto”, rekao je Maričić.

On je istakao da je naplata doprinosa za Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske i Fond đečije zaštite veća za po 15 odsto, za Zavod za zapošljavanje za 14 odsto, dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja na istom nivou kao u istom periodu prošle godine.

“Kod ostalih javnih prihoda, naplata je iznosila 327,8 miliona KM, što je za 14,4 miliona KM više u odnosu na osam mjeseci prethodne godine, uz rast naplate prihoda od kazni i naknada za priređivanje igara na sreću od 23, odnosno 37 odsto, dok je nešto manja naplata zabilježena kod taksa i naknada upravo zbog toga što je došlo do umanjenja ili ukidanja naplate određenih taksi”, precizirao je Maričić.

Maričić je, kada je riječ samo o avgustu ove godine, istakao da je naplata iznosila 283,1 milion KM, što je za 57,4 miliona KM ili 25 odsto više nego u istom mjesecu prošle godine.

“Zabilježen je značajan rast naplate i kod direktnih poreza i doprinosa, ali i kod ostalih javnih prihoda”, dodao je Maričić.

Ostavite komentar: