Maričić zadovoljan: Poreska uprava prvi put prikupila preko tri milijarde prihoda

Poreska uprava Republike Srpske u prošloj godini na račun javnih prihoda prikupila je 13 odsto sredstava više nego prošle godine, odnosno za 10 procenata više u odnosu na projekcije naplate za prošlu godinu. Obavljene su i 4.444 redovne terenske i kancelarijske poreske kontrole.

Direktor Poreske uprave Goran Maričić rekao je da oni već tradicionalno imaju dobru naplatu javnih prihoda, što je bio slučaj i sa prošlom godinom kada je prikupljeno tri milijarde i stotinu tri miliona maraka.

– To je prvi put u istoriji da smo premašili brojku od tri milijarde, što ukazuje na pozitivne privredne trendove, povećanja broja zaposlenih i njihovih ličnih primanja – rekao je Maričić.

On je dodao da je to povećanje u odnosu na 2021. godinu za 13 odsto ili za 362 miliona maraka, a u odnosu na plan i projekciju za ovu godinu, to povećanje je 10 odsto.

Maričić je naglasio da je naplata prihoda po svim segmentima zabilježila porast – direktni porezi su naplaćeni za više od 32 odsto, doprinosi za 10, a ostali javni prihodi za šest odsto više u odnosu na prošlu godinu.

– Doprinosi su u protekloj godini naplaćeni u iznosu od 1,967 milijardi maraka, što je za 174,8 miliona KM više nego u 2021, iako je prošle godine došlo do smanjenja stope doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja sa 12 na 10,2 odsto – rekao je Maričić.

On je dodao da je naplata doprinosa za Fond PIO i za Zavod za zapošljavanje bila veća je za po 15 odsto, a da se za Fond dječije zaštite bilježi povećanje od 16 procenata, dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja na istom nivou kao u 2021. godini.

Maričić je naveo da su direktni porezi naplaćeni u iznosu od oko 643,3 miliona KM, što je za 157,7 miliona maraka više nego godinu ranije, te da je najveći rast bio kod poreza na dobit i naplaćen je u iznosu od 329,8 miliona maraka, što je za 86,7 miliona KM ili za 36 odsto više nego 2021.

– Osim toga, značajan rast naplate kod direktnih poreza bilježi i porez na dohodak koji je naplaćen u iznosu od 268,1 miliona KM, što je za 35 odsto više u odnosu na uporedni period – rekao je Maričić.

Prema njegovim rječima, kod ostalih javnih prihoda naplata je iznosila 492,4 miliona KM, što je za 29,5 miliona KM više u odnosu na godinu ranije, uz rast naplate prihoda od kazni i naknada za priređivanje igara na sreću od 18, odnosno 38 procenata, dok je naplata taksi i naknada na nivou prethodne godine iako je došlo do umanjenja ili ukidanja naplate određenih taksi.

Maričić je naglasio da Poreska uprava i u ovoj godini namjerava da poveća prihode za šest odsto kada su u  pitanju direktni porezi i doprinosi, što je oko 200 miliona maraka.

U toku prošle godine obavljeno je 4.444 terenske kontrole gdje je utvrđeno da 36,8 miliona maraka obaveza koje poreski obveznici nisu pravilno evidentirali u svojim poslovnim knjigama.

– Izrečeno je oko milion maraka prekršajnih naloga po osnovu terenskih kancelarijskih kontrola – rekao je Maričić.

On je istakao da je za Poresku upravu veoma važno uvođenje novog vida fiskalizacije i novog informacionog sistema jer je stari sistem koji je star 15 godina prevaziđen i za koji postoje osnove sumnje da se zloupotrebljava.

– U novom fiskalizacionom sistemu ćemo imati tačne podatke u realnom vremenu, imaćemo bolje kontrole uplata, čime ćemo u značajnoj mjeri povećati poresku disciplinu – zaključio je Maričić.

Ostavite komentar: